Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Administrators. Raadpleeg de informatie onder Aanvullende overwegingen in dit onderwerp.

Een lokaal gebruikersaccount uitschakelen of inschakelen
 1. Open Computerbeheer.

 2. Klik in de consolestructuur op Gebruikers.

  Waar?

  • Computerbeheer\Systeemwerkset\Lokale gebruikers en groepen\Gebruikers

 3. Klik met de rechtermuisknop op het gebruikersaccount dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op Eigenschappen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het geselecteerde gebruikersaccount wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje Account is uitgeschakeld in.

  • Als u het geselecteerde gebruikersaccount wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje Account is uitgeschakeld uit.

Aanvullende overwegingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u de referenties van het administratoraccount op de lokale computer opgeeft (als u daarom wordt gevraagd) of als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer.

 • Wanneer een gebruikersaccount is uitgeschakeld, kan de gebruiker zich niet aanmelden. Het account wordt dan met een X door het pictogram in het detailvenster weergegeven.

 • Schakel een uitgeschakeld account pas in nadat u hebt vastgesteld dat dit niet om veiligheidsredenen is vergrendeld.

 • Wanneer een gebruikersaccount is ingeschakeld, kan de gebruiker zich gewoon aanmelden.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave