Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Administrators. Raadpleeg de informatie onder Aanvullende overwegingen in dit onderwerp.

Een lokale groep verwijderen

Een lokale groep verwijderen via de Windows-interface
 1. Open Computerbeheer.

 2. Klik in de consolestructuur op Groepen.

  Waar?

  • Computerbeheer\Systeemwerkset\Lokale gebruikers en groepen\Groepen

 3. Klik met de rechtermuisknop op de groep die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

Aanvullende overwegingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u de referenties van het administratoraccount op de lokale computer opgeeft (als u daarom wordt gevraagd) of als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer.

 • De volgende standaardgroepen kunnen niet worden verwijderd:

  • Administrators

  • Back-upoperators

  • Cryptografie-operators

  • DCOM-gebruikers

  • Gasten

  • IIS_IUSRS

  • Netwerkconfiguratieoperators

  • Prestatielogboekgebruikers

  • Prestatiemetergebruikers

  • Hoofdgebruikers

  • Externe bureaubladgebruikers

  • Replicatie

  • Gebruikers

 • Een verwijderde groep kan niet worden hersteld.

 • Wanneer u een lokale groep verwijdert, wordt alleen de groep verwijderd. Gebruikersaccounts, computeraccounts of groepsaccounts die lid zijn van de groep, worden niet verwijderd.

 • Als u een groep verwijdert en een andere groep maakt met dezelfde groepsnaam, moet u nieuwe machtigingen opgeven voor de nieuwe groep. De machtigingen van de oude groep worden niet door de nieuwe groep overgenomen.

Een lokale groep verwijderen via de opdrachtregel
 1. Open een opdrachtprompt.

 2. Typ het volgende om een groep te verwijderen:

  net localgroup <GroupName> /delete

Aanvullende overwegingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u de referenties van het administratoraccount op de lokale computer opgeeft (als u daarom wordt gevraagd) of als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer.

 • De volgende standaardgroepen kunnen niet worden verwijderd:

  • Administrators

  • Back-upoperators

  • Cryptografie-operators

  • DCOM-gebruikers

  • Gasten

  • IIS_IUSRS

  • Netwerkconfiguratieoperators

  • Prestatielogboekgebruikers

  • Prestatiemetergebruikers

  • Hoofdgebruikers

  • Externe bureaubladgebruikers

  • Replicator

  • Gebruikers

 • Een verwijderde groep kan niet worden hersteld.

 • Wanneer u een lokale groep verwijdert, wordt alleen de groep verwijderd. Gebruikersaccounts, computeraccounts of groepsaccounts die lid zijn van de groep, worden niet verwijderd.

 • Als u een groep verwijdert en een andere groep maakt met dezelfde groepsnaam, moet u nieuwe machtigingen opgeven voor de nieuwe groep. De machtigingen van de oude groep worden niet door de nieuwe groep overgenomen.

 • Zie Lokale groepen beheren vanaf de opdrachtregel voor meer informatie over de opdracht net localgroup.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave