Členství ve skupině Správci je minimálním oprávněním nutným pro provedení tohoto postupu. Další informace naleznete v části "Další informace" této kapitoly.

Odstranění místní skupiny

Pokud chcete odstranit místní skupinu s použitím rozhraní systému Windows
 1. Spusťte nástroj Správa počítače.

 2. Klikněte ve stromu konzoly na možnost Skupiny.

  Kde?

  • Správa počítače\Systémové nástroje\Místní uživatelé a skupiny\Uživatelé

 3. Pravým tlačítkem klikněte na skupinu, kterou chcete odstranit, a vyberte možnost Odstranit.

Další informace

 • K dokončení tohoto úkolu je potřeba na vyzvání poskytnout vaše pověření pro účet Správce na místním počítači nebo být na místním počítači členem skupiny Administrators.

 • Nelze odstranit následující výchozí skupiny:

  • skupina Administrators,

  • skupina Backup Operators,

  • skupina Cryptographic Operators,

  • skupina Distributed COM Users,

  • skupina Guests,

  • skupina IIS_IUSRS,

  • skupina Network Configuration Operators,

  • skupina Performance Log Users,

  • skupina Performance Monitor Users,

  • skupina Power Users,

  • skupina Remote Desktop Users,

  • skupina Replicator,

  • skupina Users.

 • Odstraněnou skupinu nelze obnovit.

 • Odstranění místní skupiny odstraní výhradně tuto skupinu. Nebudou odstraněny uživatelské účty, účty počítačů nebo skupinové účty členů této skupiny.

 • Pokud skupinu odstraníte a poté vytvoříte novou skupinu s totožným názvem, musíte pro tuto novou skupinu znovu nastavit nová oprávnění. Nová skupina nezdědí oprávnění, která byla přiřazena původní skupině.

Pokud chcete odstranit místní skupinu s použitím příkazového řádku
 1. Spusťte příkazový řádek.

 2. Pokud chcete skupinu odstranit, zadejte následující příkaz:

  net localgroup <GroupName> /delete

Další požadavky

 • K dokončení tohoto úkolu je potřeba na vyzvání poskytnout vaše pověření pro účet Správce na místním počítači nebo být na místním počítači členem skupiny Administrators.

 • Nelze odstranit následující výchozí skupiny:

  • skupina Administrators,

  • skupina Backup Operators,

  • skupina Cryptographic Operators,

  • skupina Distributed COM Users,

  • skupina Guests,

  • skupina IIS_IUSRS,

  • skupina Network Configuration Operators,

  • skupina Performance Log Users,

  • skupina Performance Monitor Users,

  • skupina Power Users,

  • skupina Remote Desktop Users,

  • skupina Replicator,

  • skupina Users.

 • Odstraněnou skupinu nelze obnovit.

 • Odstranění místní skupiny odstraní výhradně tuto skupinu. Nebudou odstraněny uživatelské účty, účty počítačů nebo skupinové účty členů této skupiny.

 • Pokud skupinu odstraníte a poté vytvoříte novou skupinu s totožným názvem, musíte pro tuto novou skupinu znovu nastavit nová oprávnění. Nová skupina nezdědí oprávnění, která byla přiřazena staré skupině.

 • Další informace o příkazu net localgroup naleznete v části Správa místních skupin z příkazového řádku.

Další odkazy


Obsah