Řízení uživatelských účtů (UAC) je nová součást zabezpečení, která dovoluje uživatelům provádět běžné činnosti jak v režimu, kdy nemají oprávnění správce (těmto uživatelům se v této verzi systému Windows říká "standardní uživatelé"), tak v režimu správce, aniž by byl uživatel nucen přepínat mezi uživateli, odhlašovat se nebo používat příkaz Spustit jako správce. Standardní uživatelský účet je podobný uživatelskému účtu v systému Microsoft Windows® XP. Uživatelské účty, které jsou členy místní skupiny Správci, spouštějí většinu aplikací jako standardní uživatel. Díky oddělení uživatelských funkcí od funkcí správce při zachování produktivity je nástroj Řízení uživatelských účtů významným vylepšením této verze systému Windows.

Jakmile se správce přihlásí k počítači s touto verzí systému Windows, jsou mu přiřazeny dva oddělené přístupové tokeny. Systém Windows používá ke kontrole prostředků a úloh, které jsou uživateli dostupné, přístupové tokeny obsahující členství uživatele v příslušné skupině, autorizační data a data řízení přístupu. Ve některých starších verzích systému Windows, například Windows XP, byl účtu správce přiřazen jediný přístupový token, který obsahoval data udělující uživateli přístup ke všem prostředkům systému Windows. Tento způsob řízení přístupu v sobě nezahrnoval žádnou zpětnou kontrolu, která by zajišťovala, že měl uživatel v úmyslu opravdu provést činnost, která by přístupový token správce vyžadovala. Tímto způsobem mohl být škodlivý software nainstalován do počítače, aniž by o tom byl uživatel informován. Tomuto procesu se běžně říká "bezobslužná" instalace. Protože byl uživatelem správce, měl škodlivý software možnost zneužít data řízení přístupu správce k tomu, aby napadnul operační systémové soubory jádra. V některých případech bylo téměř nemožné škodlivý software odstranit, takže mohl způsobit ještě větší škody.

V této verzi systému Windows spočívá základní rozdíl mezi standardním uživatelem a správcem v tom, jak velkou míru kontroly mají nad počítačem. Správci mohou měnit stav systému, vypínat bránu firewall nebo zásadu, instalovat službu nebo ovladače, které ovlivňují každého uživatele počítače, a tak dále. Správci mohou pro celý počítač instalovat software. Standardní uživatelé tímto způsobem stav počítače měnit nemohou.

Další informace o nástroji Řízení uživatelských účtů naleznete v části Nápověda a technická podpora.


Obsah