Členství ve skupině Správci je minimálním oprávněním nutným pro provedení tohoto postupu. Další informace naleznete v části "Další informace" této kapitoly.

Vytvoření místního uživatelského účtu
 1. Spusťte nástroj Správa počítače.

 2. Klikněte ve stromu konzoly na možnost Uživatelé.

  Kde?

  • Správa počítače\Systémové nástroje\Místní uživatelé a skupiny\Uživatelé

 3. V nabídce Akce klikněte na možnost Nový uživatel.

 4. V dialogovém okně zadejte příslušné informace.

 5. Zaškrtněte následující políčka nebo jejich zaškrtnutí zrušte:

  • Při dalším přihlášení musí uživatel změnit heslo

  • Uživatel nemůže měnit heslo

  • Heslo je platné stále

  • Účet je zablokován

 6. Klikněte na možnost Vytvořit a poté na možnost Zavřít.

Další informace

 • K dokončení tohoto úkolu je potřeba na vyzvání poskytnout vaše pověření pro účet Správce na místním počítači nebo být na místním počítači členem skupiny Správci.

 • Uživatelské jméno se nesmí shodovat s žádným jiným uživatelským jménem nebo názvem skupiny, které počítač spravuje. Jméno uživatele může obsahovat nanejvýš 20 velkých či malých písmen a dalších znaků, kromě následujících:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Uživatelské jméno se nemůže skládat pouze z teček (.) nebo mezer.

 • V polích Heslo a Potvrzení hesla můžete zadat heslo o maximální délce 127 znaků. Pokud jsou ovšem v síti i počítače se systémy Windows 95 a Windows 98, nepoužívejte raději hesla, která by byla delší než 14 znaků. Pokud je heslo delší než 14 znaků, nebude pravděpodobně možné přihlásit se na síť z počítačů se systémy Windows 95 a Windows 98.

 • Počítač můžete chránit před útoky pomocí silného hesla a příslušných zásad hesla.

Další odkazy


Obsah