Správa souborů místních uživatelských účtů

Správci mohou s použitím domovských složek a složky Dokumenty shromažďovat soubory uživatelů v jednom místě. Umístění uživatelských souborů v jednom místě zjednodušuje proces zálohování a usnadňuje správu řízení přístupu.

Domovskou složkou se může stát jakákoli místní složka nebo složka, která je umístěna na sdíleném prostředku. Může být přiřazena jednomu nebo více uživatelům. Domovská složka uživatele se tak stává výchozí složkou tohoto uživatele v dialogových oknech Otevřít a Uložit jako, v relacích příkazového řádku a ve všech programech, které nemají určené pracovní složky.

Složka Dokumenty sice může představovat alternativu domovských složek, ale není za ně náhradou. Ve chvíli, kdy se uživatel pokusí uložit nebo otevřít soubor, většina programů dvěma způsoby určí, zda použije domovskou složku nebo složku Dokumenty:

  • Některé programy nejdříve nahlédnou do domovské složky, zda neobsahuje typy souborů jako je ten, který je otevírán či ukládán (např. soubory typu DOC či TXT). Jestliže je soubor se shodnou příponou nalezen, otevře program domovskou složku a ignoruje složku Dokumenty. Jestliže není soubor se shodnou příponou nalezen, otevře program složku Dokumenty.

  • V jiných programech je domovská složka ignorována bez ohledu na to, zda obsahuje nějaké soubory.

Další informace o přiřazování domovských složek naleznete v části Přiřazení domovské složky k místnímu uživatelskému účtu.


Obsah