Yerel kullanıcı hesapları için dosya yönetimi

Yöneticiler, kullanıcı dosyalarını tek bir konumda toplamak için giriş klasörlerini ve Belgeler klasörünü kullanabilirler. Kullanıcı dosyalarının tek bir konumda yer alması, yedekleme işlemini ve erişim denetimi yönetimini kolaylaştırır.

Giriş klasörü bir yerel klasör veya paylaşılan bir kaynakta olan bir klasör olabilir. Tek bir kullanıcı veya çok sayıda kullanıcıya atanabilir. Bir kullanıcıya giriş klasörü atandığında bu klasör, ve Farklı Kaydet iletişim kutuları, komut istemi oturumları ve tanımlı bir çalışma klasörü bulunmayan tüm programlar için kullanıcının varsayılan klasörü olur.

Belgeler klasörü, giriş klasörleri için bir diğer seçenek olmakla birlikte, onların yerini almaz. Kullanıcı bir dosyayı kaydetmeye veya açmaya çalıştığında, çoğu program giriş klasörünü veya Belgeler'i kullanmayı iki yoldan biri ile belirler:

  • Bazı programlar açılacak veya kaydedilecek dosya türlerindeki (örneğin, *.doc veya *.txt) dosyaları önce giriş klasöründe arar. Uyan bir uzantıya sahip dosya bulunursa, program giriş klasörünü açar ve Belgeler'i yok sayar. Uyan bir uzantıya sahip dosya bulunmasa, program Belgeler klasörünü açar.

  • Diğer programlarda, herhangi bir dosya içerip içermediğine bakılmaksızın giriş klasörü yok sayılır.

Giriş klasörleri atama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yerel kullanıcı hesabına giriş klasörü atama.


İçindekiler