Bu işlemi tamamlamak için en az Administrators grubu üyeliği gereklidir. Bu konudaki "Dikkat edilecek diğer noktalar" içindeki ayrıntıları gözden geçirin.

Yerel grup oluşturma

Windows arabirimini kullanarak yerel bir grup oluşturmak için
 1. Bilgisayar Yönetimi’ni açın.

 2. Konsol ağacından, Gruplar'ı tıklatın.

  Nerede?

  • Bilgisayar Yönetimi\Sistem Araçları\Yerel Kullanıcı ve Gruplar\Gruplar

 3. Eylem menüsünde Yeni Grup seçeneğini tıklatın.

 4. Grup adı bölümüne yeni grup için ad yazın.

 5. Açıklama'da yeni grup için bir açıklama yazın.

 6. Yeni gruba bir veya daha çok üye eklemek için Ekle'yi tıklatın.

 7. Kullanıcı, Bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın:

  • Bu gruba bir kullanıcı veya grup hesabı eklemek için, Seçilecek nesne adlarını girin altında, eklemek istediğiniz kullanıcı hesabı veya grup hesabının adını yazın ve Tamam'ı tıklatın.

  • Bu gruba bir bilgisayar hesabı eklemek için Nesne Türleri'ni tıklatın, Bilgisayarlar onay kutusunu işaretleyin ve Tamam'ı tıklatın. Seçilecek nesne adlarını girin altında, eklemek istediğiniz bilgisayar hesabının adını girin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 8. Yeni Grup iletişim kutusunda önce Oluştur'u, ardından Kapat'ı tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu işlemi gerçekleştirmek için yerel bilgisayardaki Administrator hesabınının kimlik bilgilerini sağlamanız (istenirse) ya da yerel bilgisayarda Administrators grubunun bir üyesi olmanız gereklidir.

 • Bir yerel grup adı, yönetilen yerel bilgisayardaki herhangi bir başka grup adı veya kullanıcı adıyla aynı olamaz. Yerel grup adı aşağıdakiler dışında, en çok 256 büyük veya küçük harf karakter içerebilir:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Bir grup adı yalnızca nokta (.) veya boşluklardan oluşamaz.

Komut satırı kullanarak bir yerel grup oluşturmak için
 1. Komut İstemi’ni açın.

 2. Grup oluşturmak için aşağıdakileri yazın:

  net localgroup <GroupName> /add

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu işlemi gerçekleştirmek için yerel bilgisayardaki Yönetici hesabının kimlik bilgilerini sağlamanız (istenirse) ya da yerel bilgisayarda Administrators grubunun bir üyesi olmanız gereklidir.

 • Bir yerel grup adı, yönetilen yerel bilgisayardaki herhangi bir başka grup veya kullanıcı adıyla aynı olamaz. Yerel grup adı aşağıdakiler dışında, en çok 256 büyük veya küçük harf karakter içerebilir:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Bir grup adı yalnızca nokta (.) veya boşluklardan oluşamaz.

 • net localgroup komutu hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Yerel grupları komut satırından yönetme.

Ek başvurular


İçindekiler