Yerel Kullanıcılar ve Gruplar'a genel bakış

Yerel Kullanıcılar ve Gruplar, tek bir yerel veya uzak bilgisayarı yönetmek için kullanabileceğiniz bir yönetim araçları topluluğu olan Bilgisayar Yönetimi'nde bulunur. Yerel Kullanıcılar ve Gruplar'ı, bilgisayarınızda yerel olarak depolanan kullanıcı hesaplarını ve grupları güvenli hale getirmek ve yönetmek için kullanabilirsiniz. Belirli bir bilgisayardaki (yalnızca bu bilgisiyara) yerel kullanıcı veya grup hesabına izinler ve haklar atayabilirsiniz.

Yerel Kullanıcılar ve Gruplar ile, kullanıcılara ve gruplara haklar ve izinler atayarak belirli eylemleri gerçekleştirme yeteneklerini sınırlayabilirsiniz. Bir hak kullanıcıyı, dosyaları ve klasörleri yedeklemek veya bilgisayarı kapatmak gibi, bilgisayarında belli eylemleri gerçekleştirmesi için yetkilendirir. İzin, bir nesneyle (genellikle bir dosya, klasör veya yazıcı) ilişkili kuraldır ve nesneye hangi kullanıcıların ne amaçla erişebileceğini düzenler.

Daha fazla bilgi için bkz.


İçindekiler