Oversigt over lokale brugere og grupper

Lokale brugere og grupper findes i Computeradministration, en samling administrative værktøjer, du kan bruge til at administrere en enkelt lokal computer eller fjerncomputer. Du kan bruge Lokale brugere og grupper til at sikre og administrere brugerkonti og grupper, der er gemt lokalt på computeren. Du kan tildele tilladelser og rettigheder til en lokal brugerkonto eller gruppekonto på en bestemt computer (og kun den computer).

Ved hjælp af Lokale brugere og grupper kan du begrænse brugernes og gruppernes mulighed for at udføre bestemte handlinger ved at tildele rettigheder og tilladelser til dem. En rettighed giver en bruger lov til at udføre bestemte handlinger på en computer, f.eks. sikkerhedskopiering af filer og mapper eller lukning af en computer. En tilladelse er en regel, der er tilknyttet et objekt (normalt en fil, mappe eller printer), og den regulerer, hvilke brugere der kan få adgang til objektet og på hvilken måde.

Flere oplysninger finder du under: