Egenskabsark for <bruger> – Profil

Element Oplysninger

Profilsti

Her kan du indtaste brugerprofilstien til brugerkontoen.

Hvis du vil aktivere en global eller obligatorisk brugerprofil for den valgte brugerkonto, skal du indtaste en netværkssti med formatet \\servernavn\navn på profilmappe\brugernavn, f.eks. \\puma\profiler\davidp.

Hvis du vil tildele en obligatorisk brugerprofil, skal du indtaste en netværkssti med formatet \\servernavn\navn på profilmappe\navn på brugerprofil, f.eks. \\puma\profiler\administrative medarbejdere.

Hvis du vil tildele en obligatorisk brugerprofil, skal du også kopiere en forudkonfigureret brugerprofil til den placering, du angiver her.

Logonscript

Her kan du indtaste navnet på logonscriptet. Hvis logonscriptet ligger i en undermappe i standardstien til logonscripts, skal du angive den relative sti før filnavnet.

Skriv f.eks. Mappenavn\Startup.bat for at angive logonscriptet Startup.bat, der er gemt i \\Computernavn\Netlogon\Mappenavn.

Lokal sti

Angiver en lokal sti som hjemmemappen. Indtast en lokal sti, f.eks c:\brugere\rikkep.

Opret forbindelse

Angiver en delt netværksmappe som hjemmemappen for denne bruger. Vælg et drevbogstav i menuen.

Til

Her kan du indtaste netværksstien til denne brugers hjemmemappe. Du kan f.eks. angive drev J og derefter skrive \\airedale\brugere\dortep.