Lokale standardgrupper

Mappen Grupper, der findes i MMC-snap-in'en (Microsoft Management Console) Lokale brugere og grupper, indeholder de lokale standardgrupper samt de lokale grupper, du opretter. De lokale standardgrupper oprettes automatisk, når du installerer operativsystemet. Hvis en bruger tilhører en lokal gruppe, har brugeren rettigheder til og muligheder for at udføre forskellige opgaver på den lokale computer.

Du kan føje lokale brugerkonti, domænebrugerkonti, computerkonti og gruppekonti til lokale grupper. Flere oplysninger om at føje medlemmer til lokale grupper finder du under Føje et medlem til en lokal gruppe.

Bemærk!

Hvis du vil vide, hvilken gruppe du skal være medlem af for at udføre en bestemt handling, indeholder mange emner under Lokale brugere og grupper: Sådan... en note, hvor disse oplysninger er angivet.

Følgende tabel indeholder beskrivelser af de standardgrupper, der findes i mappen Grupper. I tabellen vises også standardbrugerrettighederne for hver gruppe. Disse brugerrettigheder er tildelt i den lokale sikkerhedspolitik.

Gruppe Beskrivelse Standardbrugerrettigheder

Administratorer

Medlemmer af denne gruppe har fuld kontrol over computeren og de kan tildele brugerrettigheder og adgangskontroltilladelser til brugerne efter behov. Administratorkontoen er standardmedlem af denne gruppe. Når en computer føjes til et domæne, føjes gruppen Domæneadministrator automatisk til denne gruppe. Da denne gruppe har fuld kontrol over computeren, skal du være forsigtig, når du føjer brugere til den.

 • Få adgang til denne computer fra netværket

 • Tilpas hukommelseskvoter til en proces

 • Tillad lokalt logon

 • Tillad logon gennem Fjernskrivebord-tjenester

 • Sikkerhedskopier filer og mapper

 • Spring krydstjek over

 • Skift systemtid

 • Skift tidszone

 • Opret en sidefil

 • Opret globale objekter

 • Opret symbollink

 • Fejlfindingsprogrammer

 • Gennemtving nedlukning fra et eksternt system

 • Repræsenter en klient efter godkendelse

 • Forøg planlægningsprioritet

 • Indlæs og udlæs enhedsdrivere

 • Log på som et batchjob

 • Administrer overvågning og sikkerhedslog

 • Rediger miljøværdier for firmware

 • Udfør opgaver til områdevedligeholdelse

 • Opret profil af enkelt proces

 • Opret profil af systemydelse

 • Fjern computeren fra dockingstationen

 • Gendan filer og mapper

 • Luk systemet

 • Overtag ejerskab af filer eller andre objekter

Backupoperatører

Medlemmer af denne gruppe kan sikkerhedskopiere og gendanne filer på en computer, uanset hvilke tilladelser der beskytter disse filer. Det skyldes, at rettigheden til at oprette en sikkerhedskopi tilsidesætter alle filtilladelser. Medlemmer af denne gruppe kan ikke ændre sikkerhedsindstillinger.

 • Få adgang til denne computer fra netværket

 • Tillad lokalt logon

 • Sikkerhedskopier filer og mapper

 • Spring krydstjek over

 • Log på som et batchjob

 • Gendan filer og mapper

 • Luk systemet

Kryptografiske operatører

Medlemmer af denne gruppe er godkendt til at udføre kryptografiske handlinger.

 • Ingen standardbrugerrettigheder

Distribuerede COM-brugere

Medlemmer af denne gruppe har tilladelse til at starte, aktivere og bruge DCOM-objekter på en computer.

 • Ingen standardbrugerrettigheder

Gæster

Medlemmer af denne gruppe får oprettet en midlertidig profil ved logon, som slettes, når de logger af. Gæstekontoen, der som standard er deaktiveret, er også standardmedlem af denne gruppe.

 • Ingen standardbrugerrettigheder

IIS_IUSRS

Dette er en indbygget gruppe, der bruges af IIS (Internet Information Services).

 • Ingen standardbrugerrettigheder

Netværkskonfigurationsoperatører

Medlemmer af denne gruppe kan foretage ændringer af TCP/IP-indstillinger, og de kan forny og frigive TCP/IP-adresser. Denne gruppe har ingen standardmedlemmer.

 • Ingen standardbrugerrettigheder

Brugere af ydelseslog

Medlemmer af denne gruppe kan administrere ydelsestællere, logfiler og beskeder på en computer – både lokalt og fra fjernklienter – uden at være medlem af gruppe Administratorer.

 • Ingen standardbrugerrettigheder

Brugere af ydelsesovervågning

Medlemmer af denne gruppe kan overvåge ydelsestællere på en computer – lokalt og fra fjernklienter – uden at være medlem af gruppen Administratorer eller gruppen Brugere af ydelseslog.

 • Ingen standardbrugerrettigheder

Superbrugere

Medlemmer af denne gruppe har som standard ikke flere brugerrettigheder eller tilladelser end en standardbrugerkonto. Gruppen Superbrugere i tidligere versioner af Windows var designet til at give brugere særlige administratorrettigheder og tilladelse til at udføre almindelige systemopgaver. I denne version af Windows har standardbrugerkonti mulighed for at udføre de fleste almindelige konfigurationsopgaver, f.eks. ændre tidszoner. I ældre programmer, der kræver de samme superbrugerrettigheder og -tilladelser, som fandtes i tidligere versioner af Windows, kan administratorerne anvende en sikkerhedsskabelon, der giver gruppen Superbrugere de samme rettigheder og tilladelser, som fandtes i tidligere versioner af Windows.

 • Ingen standardbrugerrettigheder

Brugere af Fjernskrivebord

Medlemmer af denne gruppe kan logge på denne computer ved hjælp af fjernlogon.

 • Tillad logon gennem Fjernskrivebord-tjenester

Filduplikering

Denne gruppe understøtter duplikeringsfunktioner. Det eneste medlem af gruppen Filduplikering skal være en domænebrugerkonto, der bruges til at logge på domænecontrollerens filduplikeringstjenester. Føj ikke faktiske brugeres brugerkonti til denne gruppe.

 • Ingen standardbrugerrettigheder

Brugere

Medlemmer af denne gruppe kan udføre almindelige opgaver, f.eks. køre programmer, bruge lokale printere og netværksprintere og spærre computeren. Medlemmer af denne gruppe kan ikke dele mapper eller oprette lokale printere. Grupperne Domænebrugere, Godkendte brugere og Interaktiv er som standard medlem af denne gruppe. Derfor bliver alle brugerkonti, der oprettes i domænet, medlem af denne gruppe.

 • Få adgang til denne computer fra netværket

 • Tillad lokalt logon

 • Spring krydstjek over

 • Skift tidszone

 • Forøg et procesarbejdssæt

 • Fjern computeren fra dockingstationen

 • Luk systemet

Fjernsupport-hjælpere

Medlemmer af denne gruppe kan tilbyde fjernsupport til brugere af denne computer.

 • Ingen standardbrugerrettigheder