Egenskabsark for <bruger> – Generelt

Element Oplysninger

Fuldt navn

Her kan du indtaste brugerens fulde navn. Det er en god ide at oprette en standardregel for angivelse af fulde navne, så de altid begynder med fornavnet (Hans Jensen) eller efternavnet (Jensen, Hans).

Beskrivelse

Her kan du indtaste en tekst, der beskriver brugerkontoen eller brugeren.

Feltet Brugeren skal skifte adgangskode ved næste logon

Angiver, om brugeren skal skifte adgangskode ved næste logon.

Feltet Brugeren kan ikke skifte adgangskode

Angiver, om brugeren ikke kan skifte den tilknyttede adgangskode. Denne indstilling vælges normalt kun ved konti, der anvendes af mere end én person, f.eks. kontoen Gæst. Denne indstilling har ingen indvirkning på medlemmer af gruppe Administratorer.

Feltet Adgangskoden udløber aldrig

Angiver, om adgangskoden aldrig udløber og tilsidesætter indstillingen Maksimumperiode for adgangskode i politikken Adgangskode i Gruppepolitik. Vælg denne indstilling, når du vil tildele tjenester som f.eks. Directory Replicator ved hjælp af Tjenester. Denne indstilling tilsidesætter Brugeren skal skifte adgangskode ved næste logon.

Feltet Kontoen er deaktiveret

Angiver, om den valgte konto er deaktiveret.

Feltet Kontoen er spærret

Angiver, om kontoen er spærret, hvilket betyder, at brugeren ikke kan logge på.

Hvis feltet er nedtonet og ikke indeholder nogen markering, er kontoen aktuelt ikke spærret.

Hvis feltet er tilgængeligt og markeret, er kontoen aktuelt spærret. Du kan fjerne markeringen i feltet for at låse kontoen op.

Du kan ikke spærre en konto ved hjælp af denne indstilling. Du kan kun spærre en konto på én måde: Brugeren forsøger at logge på flere gange end det antal, der er angivet i politikindstillingen Adgangskode i Gruppepolitik. Hvis du vil forhindre brug af en konto, skal du deaktivere den. En bruger, hvis konto er deaktiveret, kan ikke logge på, før et medlem af gruppen Administratorer aktiverer kontoen.