Egenskapssida för <användare> – Allmänt

Element Beskrivning

Fullständigt namn

Här skriver du användarens fullständiga namn. Det kan vara praktiskt att upprätta en standard för hur fullständiga namn ska anges så att de alltid börjar med antingen förnamnet (Louise Eriksson) eller efternamnet (Eriksson, Louise).

Beskrivning

Här anger du texten som beskriver användarkontot eller användaren.

Kryssrutan Användaren måste byta lösenord vid nästa inloggning

Anger om användaren måste byta lösenord vid nästa inloggning.

Kryssrutan Användaren kan inte byta lösenord

Anger om användaren inte kan byta det tilldelade lösenordet. Detta alternativ väljs vanligen bara för konton som används av flera personer, t.ex. gästkontot. Den här inställningen påverkar inte medlemmar i gruppen Administratörer.

Kryssrutan Lösenordet upphör aldrig att gälla

Anger om lösenordet aldrig ska förfalla och åsidosätter inställningen Högsta ålder för lösenord i principen Lösenord i Grupprincip. Markera det här alternativet när du tilldelar tjänster, exempelvis Katalogreplikerare, med hjälp av Tjänster. Denna inställning åsidosätter Användaren måste byta lösenord vid nästa inloggning.

Kryssrutan Kontot är inaktivt

Anger om det markerade kontot är inaktivt.

Kryssrutan Kontot är låst

Anger om kontot är låst vilket innebär att användaren inte kan logga in.

Om den här kryssrutan inte är tillgänglig och avmarkerad är kontot inte låst.

Om kontot för tillfället är låst är kryssrutan markerad och tillgänglig. Du kan avmarkera kryssrutan om du vill låsa upp kontot.

Du kan inte använda detta alternativ för att låsa ett konto. Ett konto kan bara låsas på ett sätt: Om användaren försöker logga in mer än det antal gånger som har angetts i principinställningen Lösenord i Grupprincip. Om du vill förhindra att ett konto används gör du i stället kontot inaktivt. En användare vars konto har inaktiverats kan inte logga in förrän en medlem i gruppen Administratörer aktiverar kontot.