Lokala användarkonton

Mappen Användare, i MMC-konsolen Lokala användare och grupper, innehåller standardanvändarkonton samt de användarkonton som du skapar. Standardanvändarkonton skapas automatiskt när operativsystemet installeras. I följande tabell beskrivs de olika standardanvändarkonton som visas i Lokala användare och grupper.

Standardanvändarkonto Beskrivning

Administratörskontot

Som standard är administratörskontot inaktiverat men du kan aktivera det. När det är aktiverat har administratörskontot fullständig kontroll över datorn och kan tilldela användarrättigheter och behörighet för åtkomstkontroll. Det här kontot ska bara användas för åtgärder som kräver administratörsautentiseringsuppgifter. Du rekommenderas lägga upp det här kontot med ett starkt lösenord. Mer information om säkerheten för konton med administratörsautentiseringsuppgifter finns i Metodtips för lokala användare och grupper.

Kontot ingår i gruppen Administratörer på datorn. Administratörskontot kan inte tas bort från gruppen Administratörer, men det går att byta namn på det och inaktivera det. Eftersom det är allmänt känt att administratörskontot finns i många Windows-versioner, kan det försvåra för illasinnade användare att få tillgång till det om du byter namn på det eller inaktiverar det. Mer information om hur du byter namn på eller inaktiverar ett användarkonto finns i Byta namn på ett lokalt användarkonto och Inaktivera eller aktivera ett lokalt användarkonto.

Viktigt!

Även om administratörskontot har inaktiverats, kan det användas för att få tillgång till en dator med hjälp av felsäkert läge.

Gästkonto

Gästkontot används av personer som inte har ett reguljärt konto på datorn. En användare vars konto är inaktiverat, men inte har tagits bort, kan också använda gästkontot. Det behövs inget lösenord till kontot. Som standard är gästkontot inaktiverat men du kan aktivera det.

Du kan ange rättigheter och behörigheter för gästkonton på samma sätt som för andra användarkonton. Vanligtvis är gästkontot medlem i standardgruppen Gäster, vilket gör att användaren enbart kan logga in på en dator. Ytterligare rättigheter och behörigheter måste tilldelas gruppen av en medlem i gruppen Administratörer. Gästkontot är inaktiverat som standard och bör också förbli inaktiverat.

Mer information om hur du skapar och administrerar lokala användarkonton finns i avsnittet Hantera lokala användare.