Lokale brukerkontoer

Brukere-mappen, som befinner seg i MMC-snapin-modulen (MMS – Microsoft Management Console) for lokale brukere og grupper, viser standard brukerkontoer i tillegg til brukerkontoene du oppretter. Disse standard brukerkontoene opprettes automatisk når du installerer operativsystemet. Følgende tabell beskriver hver standard brukerkonto som vises i Lokale brukere og grupper.

Standard brukerkonto Beskrivelse

Administratorkonto

Administratorkontoen er deaktivert som standard, men du kan aktivere den. Når den er aktivert, har administratorkontoen full kontroll over datamaskinen, og den kan tildele brukerrettigheter og tilgangskontrolltillatelser til brukere etter behov. Denne kontoen må bare brukes til oppgaver som krever administratorlegitimasjon. Du anbefales på det sterkeste å konfigurere denne kontoen til å bruke et sterkt passord. Du finner mer informasjon om sikkerhetshensyn for kontoer med administrative legitimasjoner under Nyttige tips for Lokale brukere og grupper.

Administratorkontoen er medlem av gruppen Administratorer på datamaskinen. Administratorkontoen kan aldri slettes eller flyttes fra Administratorer-gruppen, men den kan få nytt navn eller bli deaktivert. Fordi det er kjent at administratorkontoen finnes i mange versjoner av Windows, vil det å gi nytt navn til eller deaktivere denne kontoen, gjøre det vanskeligere for brukere med onde hensikter å forsøke å få tilgang til den. Du finner mer informasjon om hvordan du gir nytt navn til eller deaktiverer en brukerkonto under Gi nytt navn til en lokal brukerkonto og Deaktivere eller aktivere en lokal brukerkonto.

Viktig!

Selv når administratorkontoen er deaktivert, kan den likevel brukes til å få tilgang til en datamaskin gjennom Sikkermodus.

Gjestekonto

Gjestekontoen brukes av personer som ikke har en egen konto på datamaskinen. En bruker med en konto som er deaktivert (men ikke slettet), kan også bruke gjestekontoen. For gjestekontoen kreves det ikke passord. Gjestekontoen er deaktivert som standard, men du kan aktivere den.

Du kan definere rettigheter og tillatelser for gjestekontoen på samme måte som for en brukerkonto. Som standard er gjestekontoen medlem av standardgruppen Gjester, slik at en bruker kan logge seg på en datamaskin. Eventuelle tilleggsrettigheter og tillatelser for gruppen Gjester må tildeles av et medlem av gruppen Administratorer. Gjestekontoen er deaktivert som standard, og det anbefales at den forblir deaktivert.

Du finner mer informasjon om hvordan du oppretter og administrerer lokale brukergrupper under Administrere lokale brukere.