Du må som et minimum ha gruppemedlemskap i Administratorer for å fullføre denne prosedyren. Se gjennom detaljene under Flere hensyn i dette emnet.

Slik tilordner du et påloggingsskript til en lokal brukerkonto
 1. Åpne Datamaskinbehandling.

 2. Klikk Brukere i konsolltreet.

  Hvor?

  • Datamaskinbehandling\Systemverktøy\Lokale brukere og grupper\Brukere

 3. Høyreklikk ønsket brukerkonto, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Gå til kategorien Profil, og skriv inn filnavnet og den relative banen for skriptet i Påloggingsskript.

Flere hensyn

 • For å kunne utføre denne prosedyren må du oppgi legitimasjoner for Administrator-kontoen på den lokale datamaskinen (hvis du blir bedt om det), eller du må være medlem av Administratorer-gruppen på den lokale datamaskinen.

 • Påloggingsskript kan inneholde skadelige kommandoer. Det anbefales at du gjør deg kjent med innholdet i et påloggingsskript før du tilordner det til en bruker.

 • Påloggingsskript som lagres på en lokal datamaskin, gjelder bare for brukere som logger på den lokale datamaskinen.

 • Lokale påloggingsskript må lagres i en delt mappe, eller undermapper til den delte mappen, kalt Netlogon. Hvis denne mappen ikke finnes som standard, må du opprette den. Når du skal angi et påloggingsskript som er lagret i en undermappe til Netlogon-mappen, setter du den relative banen til den mappen foran filnavnet. Hvis du for eksempel vil tilordne Startup.bat-påloggingsskriptet som er lagret i \\Datamaskinnavn\Netlogon\Mappenavn til en lokal bruker, skriver du inn Mappenavn\Startup.bat i Påloggingsskript.

Flere referanser