Administrere lokale grupper fra kommandolinjen

Du kan bruke kommandolinjeverktøyet i tabellen nedenfor til å administrere lokale grupper.

Navn Beskrivelse

net localgroup

Legger til, viser eller endrer lokale grupper

Se kommandolinjereferansen fra A til Z (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=20331) (kan være på engelsk) hvis du vil ha informasjon om net localgroup. Klikk N, klikk Net services commands, og klikk deretter Net localgroup.

Ytterligere kommandolinjeverktøy er tilgjengelige i mappen Støtteverktøy på produkt-CDen.