Administrere filer for lokale brukerkontoer

Administratorer kan bruke hjemmemapper og Dokumenter-mappen til å samle brukerfilene på ett sted. Det å plassere brukerfiler på ett sted forenkler sikkerhetskopieringsprosessen og gjør det enklere å administrere tilgangskontroll.

En hjemmemappe kan være en lokal mappe eller en mappe som befinner seg på en delt ressurs. Den kan tilordnes til én enkelt bruker eller til mange brukere. Når en hjemmemappe blir tilordnet til en bruker, blir den brukerens standardmappe for dialogboksene Åpne og Lagre som, kommandolinjeøkter og alle programmer som ikke har en definert arbeidsmappe.

Dokumenter-mappen er et alternativ til hjemmemapper, men den erstatter dem ikke. Når en bruker prøver å lagre eller åpne en fil, finnes det i de fleste programmer to alternativer for å bestemme om det er hjemmemappen eller Dokumenter-mappen som skal brukes:

  • Noen programmer søker først i hjemmemappen etter filer med samme filtype som filen som skal åpnes eller lagres (for eksempel DOC eller TXT). Hvis det blir funnet en fil med den samme filtypen, åpnes hjemmemappen, og Dokumenter-mappen blir ignorert. Hvis det ikke blir funnet en fil med den samme filtypen, åpnes Dokumenter-mappen.

  • I andre programmer blir hjemmemappen ignorert uansett om den inneholder filer eller ikke.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilordner hjemmemapper, kan du se Tilordne en hjemmemappe til en lokal brukerkonto.