Hantera filer för lokala användarkonton

Administratörer kan använda arbetsmappar och mappen Dokument för att samla användarfiler på en plats. Om användarfilerna finns på en plats blir de enklare att säkerhetskopiera och åtkomstkontrollen blir enklare att administrera.

Arbetsmappen kan vara en lokal mapp eller en mapp som finns på en delad resurs. Den kan ha tilldelats till en eller flera användare. När en arbetsmapp har tilldelats en användare, blir den användarens standardmapp för dialogrutorna Öppna och Spara som, kommandotolksessioner och alla program utan en definierad arbetsmapp.

Mappen Dokument är ett alternativ till arbetsmappar men ersätter dem inte. När en användare sparar eller öppnar en fil sker i de flesta program bedömningen av om arbetsmappen eller mappen Dokument ska användas på ett av två sätt:

  • Vissa program kontrollerar först om arbetsmappen innehåller filer som stämmer med filtypen som öppnas eller sparas (till exempel *.doc eller *.txt). Om en överensstämmande fil hittas öppnas arbetsmappen, och mappen Dokument ignoreras. Om ingen fil med rätt typ hittas öppnas mappen Dokument.

  • I andra program ignoreras arbetsmappen oavsett om den innehåller några filer.

Mer information om hur du tilldelar arbetsmappar finns i avsnittet Tilldela en arbetsmapp till ett lokalt användarkonto.