Du behöver inte ingå i någon särskild grupp för att slutföra den här proceduren. Granska informationen i "Ytterligare hänsyn" i det här avsnittet.

Identifiera medlemmar i en lokal grupp

Identifiera medlemmar i en lokal grupp i Windows-gränssnittet
 1. Starta Datorhantering.

 2. Klicka på Grupper i konsolträdet.

  Var?

  • Datorhantering/Systemverktyg/Lokala användare och grupper/Grupper

 3. Högerklicka på gruppen som du vill identifiera medlemmar för och klicka sedan på Egenskaper.

Ytterligare hänsyn

 • Du behöver inte ha administratörsautentiseringsuppgifter för att utföra den här åtgärden.

Identifiera medlemmar i en lokal grupp på en kommandorad
 1. Öppna Kommandotolken.

 2. Om du vill ange medlemmar i gruppen Ansvariga för säkerhetskopiering skriver du:

  net localgroup "Ansvariga för säkerhetskopiering"

  Du måste skriva citattecknen.

Ytterligare överväganden

Ytterligare referenser