Lokala standardgrupper

Mappen Grupper, som finns i MMC-konsolen Lokala användare och grupper, innehåller lokala standardgrupper samt de lokala grupper som du skapar. Lokala standardgrupper skapas automatiskt när operativsystemet installeras. En användare som ingår i en lokal grupp får rättighet och möjlighet att utföra olika uppgifter på datorn.

Du kan lägga till lokala användarkonton, domänanvändarkonton, datorkonton och gruppkonton i lokala grupper. Mer information om hur du lägger till medlemmar i lokala grupper finns i Lägga till en medlem i en lokal grupp.

OBS

Mer information om vilken grupp du måste tillhöra för att utföra en viss procedur finns i Lokala användare och grupper: Gör så här för att ….

Tabellen nedan innehåller beskrivningar av de standardgrupper som finns i mappen Grupper. Här anges också standardanvändarrättigheter för respektive grupp. Dessa rättigheter tilldelas i den lokala säkerhetsprincipen.

Grupp Beskrivning Standardanvändarrättigheter

Administratörer

Medlemmar i den här gruppen har fullständig kontroll över datorn och kan tilldela användarrättigheter och behörigheter för åtkomstkontroll. Administratörskontot ingår som standard i den här gruppen. När en dator ansluts till en domän läggs gruppen Domänadministratörer automatiskt till i den här gruppen. Eftersom gruppen har fullständig kontroll över datorn bör du vara försiktig när du lägger till användaren i den.

 • Åtkomst till den här datorn från nätverket

 • Justera minneskvoter för en process

 • Tillåt lokal inloggning

 • Tillåt inloggning via Fjärrskrivbordstjänster

 • Säkerhetskopiera filer och kataloger

 • Kringgå bläddringskontroll

 • Ändra systemtid

 • Ändra tidszon

 • Skapa växlingsfil

 • Skapa globala objekt

 • Skapa symboliska länkar

 • Felsöka program

 • Fjärravsluta datorn

 • Personifiera en klient efter autentisering

 • Ändra prioriteter för trådar

 • Läsa in/ta bort drivrutiner

 • Logga in som batch-jobb

 • Hantera gransknings- och säkerhetslogg

 • Ändra inställningar för maskinvarumiljö

 • Utföra underhållsaktiviteter på volymer

 • Studera enstaka processer

 • Studera systemprestanda

 • Ta bort datorn från dockningsstationen

 • Återställ filer och kataloger

 • Avsluta datorn

 • Bli ägare till filer och andra objekt

Ansvariga för säkerhetskopiering

Medlemmar i den här gruppen kan säkerhetskopiera och återställa filer på datorn, oavsett vilka behörigheter filerna skyddas av. Detta beror på att rättigheten att säkerhetskopiera gäller framför andra filbehörigheter. Medlemmar i den här gruppen kan inte ändra säkerhetsinställningarna.

 • Åtkomst till den här datorn från nätverket

 • Tillåt lokal inloggning

 • Säkerhetskopiera filer och kataloger

 • Kringgå bläddringskontroll

 • Logga in som batch-jobb

 • Återställa filer och kataloger

 • Avsluta datorn

Ansvariga för kryptering

Medlemmar i den här gruppen har behörighet att utföra kryptografiska åtgärder.

 • Inga standardbehörigheter

DCOM-användare

Medlemmar i den här gruppen får starta, aktivera och använda DCOM-objekt på en dator.

 • Inga standardanvändarrättigheter

Gäster

Medlemmar i den här gruppen får en tillfällig profil som skapas vid inloggningen. När medlemmarna loggar ut tas profilen bort. Gästkontot (som är inaktiverat som standard) är också en standardmedlem i den här gruppen.

 • Inga standardanvändarrättigheter

IIS_IUSRS

Detta är en inbyggd grupp som används av IIS (Internet Information Services).

 • Inga standardanvändarrättigheter

Ansvariga för nätverkskonfigurering

Medlemmar i den här gruppen kan ändra TCP/IP-inställningarna och förnya och frigöra TCP/IP-adresser. Den här gruppen har inga standardmedlemmar.

 • Inga standardanvändarrättigheter

Användare av prestandaloggar

Medlemmar i den här gruppen kan hantera prestandaräknare, loggar och varningar på datorn, såväl lokalt som från fjärrklienter, utan att vara medlemmar i gruppen Administratörer.

 • Inga standardanvändarrättigheter

Användare av prestandaövervakning

Medlemmar i den här gruppen kan övervaka prestandaräknarna på datorn, såväl lokalt som från fjärrklienter, utan att vara medlemmar i gruppen Administratörer eller Användare av prestandaloggar.

 • Inga standardanvändarrättigheter

Privilegierade användare

Som standard har medlemmar i den här gruppen inte fler användarrättigheter eller behörigheter än standardanvändare. Gruppen Privilegierade användare i tidigare versioner av Windows hade utformats för att ge användare specifika administratörsrättigheter och -behörigheter för vanliga systemåtgärder. I den här versionen av Windows ärver standardanvändarkontot behörigheter för vanliga konfigureringsuppgifter, exempelvis ändring av tidszoner. I äldre program, som kräver samma rättigheter och behörigheter för privilegierade användare som i tidigare Windows-versioner, kan administratören med hjälp av en säkerhetsmall ge gruppen Privilegierade användare samma rättigheter och behörigheter som i tidigare Windows-versioner.

 • Inga standardanvändarrättigheter

Användare av fjärrskrivbord

Medlemmar i den här gruppen kan logga in på datorn via en fjärranslutning.

 • Tillåt inloggning via Fjärrskrivbordstjänster

Ansvariga för replikering

Den här gruppen stöder funktioner för replikering. Den enda medlemmen i gruppen Ansvariga för replikering bör vara ett användarkonto på domännivå som används för att logga in på domänkontrollanten och använda replikeringstjänsterna. Lägg inte till användarkonton för faktiska användare i den här gruppen.

 • Inga standardanvändarrättigheter

Användare

Medlemmar i den här gruppen kan utföra de flesta uppgifter, till exempel köra program, använda lokala skrivare och nätverksskrivare samt låsa datorn. De kan inte dela kataloger eller skapa lokala skrivare. Grupperna Domänanvändare, Autentiserade användare och Interaktiv är som standard medlemmar i den här gruppen. Det innebär att alla användarkonton som skapas i domänen blir medlemmar i den här gruppen.

 • Åtkomst till den här datorn från nätverket

 • Tillåt lokal inloggning

 • Kringgå bläddringskontroll

 • Ändra tidszon

 • Öka allokerat minne för en process

 • Ta bort datorn från dockningsstationen

 • Avsluta datorn

Användare som kan ge fjärrhjälp

Medlemmar i den här gruppen kan erbjuda fjärrhjälp till datorns användare.

 • Inga standardanvändarrättigheter