Oletusarvoiset paikalliset ryhmät

Ryhmät-kansiossa, joka sijaitsee Paikalliset käyttäjät ja ryhmät -MMC-laajennuksessa, näkyvät oletusarvoiset paikalliset ryhmät sekä luomasi paikalliset ryhmät. Oletusarvoiset paikalliset ryhmät luodaan automaattisesti käyttöjärjestelmän asennuksen yhteydessä. Paikalliseen ryhmään kuuluminen antaa käyttäjälle oikeudet suorittaa tiettyjä tehtäviä paikallisessa tietokoneessa.

Voit lisätä paikallisia käyttäjätilejä, toimialueen käyttäjätilejä, tietokonetilejä ja paikallisia tilejä paikallisiin ryhmiin. Lisätietoja jäsenten lisäämisestä paikallisiin ryhmiin on ohjeaiheessa Jäsenen lisääminen paikalliseen ryhmään.

Huomautus

Jos tarvitset lisätietoja siitä, minkä ryhmän jäsenyys on edellytys jonkin toimintojen suorittamiselle, lue tietoja Paikalliset käyttäjät ja ryhmät: Toimintaohjeet -ohjeaiheista.

Seuraavassa taulukossa on Ryhmät-kansiossa sijaitsevien oletusryhmien kuvaukset. Taulukossa on esitetty myös kunkin ryhmän oletusarvoiset järjestelmäoikeudet. Järjestelmäoikeudet on määritetty paikallisessa suojauskäytännössä.

Ryhmä Kuvaus Oletusjärjestelmäoikeudet

Järjestelmänvalvojat

Tämän ryhmän jäsenillä on täydet tietokoneet hallintaoikeudet, ja he voivat käyttäjille järjestelmä- ja käyttöoikeuksia tarvittaessa. Järjestelmänvalvoja-tili on tämän ryhmän oletusjäsen. Kun tietokone liitetään toimialueeseen, Toimialueen valvojat -ryhmä lisätään tähän ryhmään automaattisesti. Koska tällä ryhmällä on tietokoneen täydet hallintaoikeudet, toimi varovaisesti lisätessäsi käyttäjiä siihen.

 • Tietokoneen käyttö verkosta

 • Muistikiintiön säätäminen prosessille

 • Salli kirjautuminen paikallisesti

 • Salli kirjautuminen etätyöpöytäpalveluiden kautta

 • Tiedostoja ja kansioiden varmuuskopiointi

 • Poikittaistarkastuksen ohitus

 • Järjestelmän ajan muuttaminen

 • Aikavyöhykkeen muuttaminen

 • Sivutustiedoston luominen

 • Yleisten objektien luominen

 • Symbolisten linkkien luominen

 • Ohjelmien virheenkorjaus

 • Sammutuksen pakotus etäjärjestelmästä

 • Asiakkaaksi tekeytyminen todennuksen jälkeen

 • Aikaprioriteetin kasvatus

 • Laiteohjaimien lataus muistiin tai muistista poisto

 • Kirjautuminen komentojonotyönä

 • Valvonta- ja suojauslokin hallinta

 • Laitteisto-ohjelmiston ympäristömuuttujien muokkaaminen

 • Aseman ylläpitotehtävien suorittamien

 • Yksitäisen prosessin määritys

 • Järjestelmän suoritustason määritys -käytäntö

 • Tietokoneen poistaminen telakointiyksiköstä

 • Tiedostojen ja kansioiden palautus

 • Järjestelmän sammuttaminen

 • Tiedostojen ja muiden objektien omistukseen otto

Varmuuskopiointioperaattorit

Tämän ryhmän jäsenet voivat varmuuskopioida ja palauttaa tietokoneen tiedostoja niitä suojaavista käyttöoikeusasetuksista riippumatta. Tätä johtuu siitä, että varmuuskopiointioikeus ohittaa tärkeysjärjestyksessä kaikki tiedostojen käyttöoikeudet. Tämän ryhmän jäsenet eivät voi muuttaa suojausasetuksia.

 • Tietokoneen käyttö verkosta

 • Salli kirjautuminen paikallisesti

 • Tiedostojen ja kansioiden varmuuskopioiminen

 • Läpikulun tarkistuksen ohitus

 • Kirjautuminen komentojonotyönä

 • Tiedostojen ja kansioiden palauttaminen

 • Järjestelmän sammuttaminen

Salakirjoitusoperaattorit

Tämän ryhmän jäsenillä on oikeus suorittaa salakirjoitustoimintoja.

 • Ei oletusarvoisia järjestelmäoikeuksia

Hajautetut COM-käyttäjät

Tämän ryhmän jäsenet voivat käynnistää, ottaa käyttöön ja käyttää tietokoneen DCOM-objekteja.

 • Ei oletusarvoisia järjestelmäoikeuksia

Vieraat

Tämän ryhmän jäsenille luodaan tilapäinen profiilin kirjautumisen yhteydessä. Kun jäsen kirjautuu ulos järjestelmästä, profiili poistetaan. Vieras-tili (joka on oletusarvon mukaan poistettu käytöstä) on myös tämän ryhmän oletusjäsen.

 • Ei oletusarvoisia järjestelmäoikeuksia

IIS_IUSRS

Tämä on sisäinen ryhmä, jota IIS (Internet Information Services) -palvelut käyttävät.

 • Ei oletusarvoisia järjestelmäoikeuksia

Verkonvalvojat

Tämän ryhmän jäsenet voivat tehdä muutoksia TCP/IP-asetuksiin ja uusia ja vapauttaa TCP/IP-osoitteita. Tällä ryhmällä ei ole oletusjäseniä.

 • Ei oletusarvoisia järjestelmäoikeuksia

Suorituskykylokin käyttäjät

Tämän ryhmän jäsenet voivat hallita tietokoneen resurssilaskureita, lokeja ja ilmoituksia paikallisesti ja etäasiakkaista käsin olematta Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäseniä.

 • Ei oletusarvoisia järjestelmäoikeuksia

Resurssienvalvonnan käyttäjät

Tämän ryhmän jäsenet voivat valvoa tietokoneen resurssilaskureita paikallisesti tai etäasiakkaista käsin olematta Järjestelmänvalvojat-ryhmän tai Suorituskykylokin käyttäjät -ryhmän jäseniä.

 • Ei oletusarvoisia järjestelmäoikeuksia

Tehokäyttäjät

Oletusarvon mukaan tämän ryhmän jäsenillä ei ole enempää järjestelmäoikeuksia tai käyttöoikeuksia kuin tavallisilla käyttäjätileillä. Aiemmissa Windows-versioissa Tehokäyttäjät-ryhmän tarkoitus oli myöntää käyttäjille tiettyjä järjestelmänvalvojan oikeuksia ja käyttöoikeuksia tavallisten järjestelmätehtävien suorittamista varten. Tässä Windows-versiossa tavallisten käyttäjätilien käyttäjät voivat tehdä useimpia tavallisia määritystoimintoja, kuten aikavyöhykkeiden muuttamisia. Sellaisia vanhoja sovelluksia varten, jotka edellyttävät Tehokäyttäjät-ryhmän jäsenillä olevan aiempien Windows-versioiden Tehokäyttäjät-ryhmän mukaiset järjestelmäoikeudet ja käyttöoikeudet, järjestelmänvalvojat voivat ottaa käyttöön suojausmallin, jossa on tarvittavat oikeudet.

 • Ei oletusarvoisia järjestelmäoikeuksia

Etätyöpöydän käyttäjät

Tämän ryhmän jäsenet voivat kirjautua tietokoneeseen etäyhteyden kautta.

 • Salli kirjautuminen etätyöpöytäpalveluiden kautta

Monistus

Tämä ryhmä tukee monistustoimintoja. Toimialueen ohjauskoneen replikointipalveluihin kirjautumiseen käytettävän toimialueen käyttäjätilin pitäisi olla Monistus-ryhmän ainoa jäsen. Älä lisää ryhmään varsinaisten käyttäjien käyttäjätilejä.

 • Ei oletusarvoisia järjestelmäoikeuksia

Käyttäjät

Tämän ryhmän jäsenet voivat tehdä yleisimpiä toimia, kuten käyttää ohjelmia ja paikallisia kirjoittimia sekä verkkokirjoittimia ja sammuttaa tai lukita tietokoneen. Tämän ryhmän jäsenet eivät voi jakaa kansioita tai luoda paikallisia kirjoittimia. Oletusarvon mukaan Toimialueen käyttäjät-, Todennetut käyttäjät- ja Vuorovaikutteinen-ryhmät ovat tämän ryhmän jäseniä. Tästä syystä kaikista tässä toimialueessa luoduista käyttäjätileistä tulee tämän ryhmän jäseniä.

 • Tietokoneen käyttö verkosta

 • Salli kirjautuminen paikallisesti

 • Läpikulun tarkistuksen ohitus

 • Aikavyöhykkeen muuttaminen

 • Prosessin työskentelysarjan kasvattaminen

 • Tietokoneen poistaminen telakointiasemasta

 • Järjestelmän sammuttaminen

Etätukea tarjoavat avustajat

Tämän ryhmän jäsenet voivat tarjota etätukea tietokoneen käyttäjille.

 • Ei oletusarvoisia järjestelmäoikeuksia


Sisällys