Ominaisuusikkuna: <Käyttäjä> - Profiili

Kohde Tiedot

Profiilin polku

Tähän voit kirjoittaa käyttäjätilin käyttäjäprofiilin polun.

Voit ottaa valitulle käyttäjätilille käyttöön palvelimella sijaitsevan käyttäjäprofiilin tai pakollisen käyttäjäprofiilin kirjoittamalla verkkopolun muodossa \\palvelimen nimi\profiilikansion nimi\käyttäjänimi. Esimerkki: \\puuma\profiilit\eskos.

Voit määrittää käyttöön pakollisen käyttäjäprofiilin kirjoittamalla verkkopolun muodossa \\palvelimen nimi\profiilikansion nimi\käyttäjäprofiilin nimi. Esimerkki: \\puuma\profiilit\edustajat.

Jos haluat määrittää pakollisen käyttäjäprofiilin, sinun on myös kopioitava aiemmin luotu käyttäjäprofiili tähän määrittämääsi sijaintiin.

Kirjautumiskomentosarja

Tähän voit kirjoittaa kirjauskomentosarjan nimen. Jos kirjauskomentosarja on oletusarvon mukaisen kirjauskomentosarjan polun alikansiossa, kirjoita tiedostonimen eteen suhteellinen polku.

Jos esimerkiksi haluat valita Startup.bat-kirjautumiskomentosarjan, jonka tallennussijainti on \\Tietokoneen_nimi\Netlogon\Kansion_nimi, kirjoita Kansion_nimi\Startup.bat.

Paikallinen polku

Määrittää paikallisen polun kotikansioksi. Kirjoita paikallinen polku. Esimerkki: c:\users\rajeshp.

Yhdistä

Määrittää jaetun verkkokansion tämän käyttäjän kotikansioksi. Valitse valikosta asemakirjain.

Kohde

Tähän voit kirjoittaa käyttäjän kotikansion verkkopolun. Voit esimerkiksi määrittää asemakirjaimen J ja määrittää sitten poluksi \\airedale\users\dorenap.


Sisällys