Arkusz właściwości <Użytkownik> - Profil

Element Szczegóły

Ścieżka profilu

Miejsce na wpisanie ścieżki profilu użytkownika prowadzącej do konta użytkownika.

Aby uruchomić mobilny lub obowiązkowy profil użytkownika dla wybranego konta użytkownika, należy wpisać ścieżkę sieci w postaci \\nazwa serwera\nazwa folderu profili\nazwa użytkownika, na przykład: \\puma\profile\dawidp.

Aby przypisać obowiązkowy profil użytkownika, należy wpisać ścieżkę w postaci \\nazwa serwera\nazwa folderu profili\nazwa profilu użytkownika, na przykład: \\puma\profile\sprzedawcy.

Aby przypisać obowiązkowy profil użytkownika, należy skopiować wstępnie skonfigurowany profil użytkownika do lokalizacji określonej w tym miejscu.

Skrypt logowania

Miejsce na wpisanie nazwy skryptu logowania. Jeśli skrypt logowania znajduje się w podkatalogu domyślnej ścieżki skryptu logowania, nazwę pliku należy poprzedzić tą ścieżką względną.

Na przykład, aby określić skrypt logowania Startup.bat umieszczony w folderze \\NazwaKomputera\Netlogon\NazwaFolderu, należy wpisać NazwaFolderu\Startup.bat.

Ścieżka lokalna

Określa ścieżkę lokalną jako folder macierzysty. Należy wpisać ścieżkę lokalną, na przykład: c:\uzytkownicy\adamk.

Podłącz

Określa katalog udostępniony w sieci jako folder macierzysty dla danego użytkownika. Z menu należy wybrać literę dysku.

Do

Miejsce na wpisanie ścieżki sieciowej do folderu macierzystego danego użytkownika. Na przykład można określić dysk J, a następnie wpisać \\airedale\uzytkownicy\annap.


Spis treści