Okno dialogowe Nowy użytkownik

Element Szczegóły

Nazwa użytkownika

Miejsce na wpisanie nazwy identyfikującej konto użytkownika. Nazwa użytkownika nie może być identyczna z jakąkolwiek inną nazwą użytkownika lub grupy na administrowanym komputerze. Nazwa użytkownika może zawierać maksymalnie 20 znaków (małych i wielkich liter) z wyjątkiem następujących symboli:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

Nazwa użytkownika nie może składać się z samych kropek (.) lub spacji.

Pełna nazwa

Miejsce na wpisanie pełnej nazwy użytkownika. Warto jest ustalić pewien standard wpisywania pełnych nazw: na przykład zawsze podawać najpierw imię (Jan P. Nowak) albo nazwisko (Nowak, Jan P.).

Opis

Miejsce na wpisanie dowolnego tekstu opisującego konto użytkownika lub samego użytkownika.

Hasło

Miejsce na wpisanie hasła o maksymalnej długości 14 znaków. W hasłach są rozróżniane wielkie i małe litery.

Potwierdź hasło

Miejsce na ponowne wpisanie hasła w celu jego potwierdzenia.

Pole wyboru Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu

Określa, czy użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu.

Pole wyboru Użytkownik nie może zmienić hasła

Określa, czy użytkownik może zmienić przypisane hasło. Tę opcję zaznacza się zazwyczaj tylko w wypadku kont używanych przez wielu użytkowników, takich jak konto Gość. To ustawienie nie ma wpływu na członków grupy Administratorzy.

Pole wyboru Hasło nigdy nie wygasa

Określa, czy hasło nigdy nie wygasa, i zastępuje ustawienie Maksymalny okres ważności hasła w zasadzie Hasło w Zasadach grupy. Tę opcję należy wybrać, jeśli usługi, takie jak Replikator katalogów, będą przypisywane przy użyciu narzędzia Usługi. To ustawienie zastępuje ustawienie Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu.

Pole wyboru Konto jest wyłączone

Określa, czy wybrane konto jest wyłączone.


Spis treści