Przystawka Użytkownicy i grupy lokalne służy do tworzenia użytkowników i grup przechowywanych lokalnie na komputerze oraz do zarządzania nimi.


Spis treści