Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność co najmniej do grupy Administratorzy. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w sekcji „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

Aby zresetować hasło dla konta użytkownika lokalnego
 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem.

 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Użytkownicy.

  Gdzie?

  • Zarządzanie komputerem\Narzędzia systemowe\Użytkownicy i grupy lokalne\Użytkownicy

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy konto użytkownika, którego hasło chcesz zresetować, a następnie kliknij polecenie Ustaw hasło.

 4. Przeczytaj komunikat ostrzegawczy, a w celu kontynuacji kliknij przycisk Kontynuuj.

 5. Wpisz nowe hasło w polach Nowe hasło i Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, należy dostarczyć poświadczenia dla konta Administrator na komputerze lokalnym (jeśli wyświetlony zostanie odpowiedni monit) lub trzeba być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym.

 • Silne hasła polepszają zabezpieczenia komputera i sieci.

 • Resetowanie hasła konta lokalnego dla użytkownika może spowodować utratę niektórych danych, jeśli użytkownik posiada dane zaszyfrowane lub alternatywne hasła internetowe.

Dodatkowe informacje


Spis treści