Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność co najmniej do grupy Administratorzy. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w sekcji „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

Aby zmienić nazwę konta użytkownika lokalnego
 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem.

 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Użytkownicy.

  Gdzie?

  • Zarządzanie komputerem\Narzędzia systemowe\Użytkownicy i grupy lokalne\Użytkownicy

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy konto użytkownika, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.

 4. Wpisz nową nazwę użytkownika, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, należy dostarczyć poświadczenia dla konta Administrator na komputerze lokalnym (jeśli wyświetlony zostanie odpowiedni monit) lub trzeba być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym.

 • W przypadku zmiany nazwy konto użytkownika zachowuje swój identyfikator zabezpieczeń, zachowuje więc również wszystkie pozostałe właściwości, takie jak opis, hasło, członkostwo grup, profil użytkownika, informacje o koncie oraz wszystkie przypisane uprawnienia i prawa użytkownika.

 • Nazwa użytkownika nie może być taka sama jak nazwa innego użytkownika lub grupy na administrowanym komputerze. Nazwa użytkownika może zawierać maksymalnie 20 znaków (małych i wielkich liter) z wyjątkiem następujących symboli:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Nazwa użytkownika nie może składać się z samych kropek (.) lub spacji.

Dodatkowe informacje


Spis treści