Konta użytkowników lokalnych

W folderze Użytkownicy, znajdującym się w przystawce Użytkownicy i grupy lokalne programu Microsoft Management Console (MMC), wyświetlane są domyślne konta użytkownika, a także konta użytkownika utworzone przez samego użytkownika. Takie domyślne konta użytkownika są tworzone automatycznie podczas instalowania systemu operacyjnego. W poniższej tabeli opisano poszczególne domyślne konta użytkownika wyświetlane w przystawce Użytkownicy i grupy lokalne.

Domyślne konto użytkownika Opis

Konto Administrator

Konto Administrator jest domyślnie wyłączone, ale można je włączyć. Jeśli konto Administrator jest włączone, użytkownik, który z niego korzysta, ma pełną kontrolę nad komputerem i może przypisywać potrzebne prawa użytkowników i uprawnienia kontroli dostępu. Konta tego należy używać wyłącznie do wykonywania zadań wymagających poświadczeń administracyjnych. Zaleca się, aby konfiguracja konta wymagała użycia silnego hasła. Aby uzyskać informacje dodatkowe na temat bezpieczeństwa dotyczące kont z poświadczeniami administracyjnymi, zobacz temat Najważniejsze wskazówki dotyczące przystawki Użytkownicy i grupy lokalne.

Konto Administrator jest członkiem grupy Administratorzy na komputerze. Konta Administrator nie można usunąć z grupy Administratorzy, ale można zmienić jego nazwę lub je wyłączyć. Ponieważ wiadomo, że konto Administrator istnieje w wielu wersjach systemu Windows, zmiana jego nazwy lub jego wyłączenie utrudni złośliwym użytkownikom uzyskanie do niego dostępu. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany nazwy lub wyłączania konta użytkownika, zobacz tematy Zmienianie nazwy konta użytkownika lokalnego i Wyłączanie lub uaktywnianie konta użytkownika lokalnego.

Ważne

Nawet gdy konto Administrator zostało wyłączone, nadal może zostać użyte do uzyskania dostępu do komputera w trybie awaryjnym.

Konto Gość

Konto Gość służy osobom, które nie mają własnego konta na danym komputerze. Użytkownik, którego konto jest wyłączone, ale nie usunięte, również może korzystać z konta Gość. Konto Gość nie wymaga hasła. Konto Gość jest domyślnie wyłączone, ale można je włączyć.

Prawa i uprawnienia dla konta Gość można ustawiać tak samo jak dla dowolnego innego konta użytkownika. Domyślnie konto Gość jest członkiem domyślnej grupy Goście umożliwiającej użytkownikowi zalogowanie się na komputerze. Dodatkowe prawa oraz wszelkie uprawnienia muszą zostać udzielone grupie Goście przez członka grupy Administratorzy. Domyślnie konto Gość jest wyłączone i zaleca się, aby pozostało wyłączone.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kont użytkowników lokalnych i zarządzania nimi, zobacz temat Zarządzanie użytkownikami lokalnymi.


Spis treści