Λογαριασμοί τοπικών χρηστών

Ο φάκελος Users, ο οποίος βρίσκεται στο συμπληρωματικό πρόγραμμα Τοπικοί χρήστες και ομάδες της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC), εμφανίζει τους προεπιλεγμένους λογαριασμούς χρηστών, καθώς και τους λογαριασμούς χρηστών που δημιουργείτε. Αυτοί οι προεπιλεγμένοι λογαριασμοί χρηστών δημιουργούνται αυτόματα, όταν γίνεται εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει όλους τους προεπιλεγμένους λογαριασμούς χρηστών, οι οποίοι εμφανίζονται στο συμπληρωματικό πρόγραμμα Τοπικοί χρήστες και ομάδες.

Προεπιλεγμένος λογαριασμός χρήστη Περιγραφή

Λογαριασμός Administrator

Ο λογαριασμός Administrator (διαχειριστής) είναι απενεργοποιημένος από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε. Όταν είναι ενεργοποιημένος, ο λογαριασμός Administrator διατηρεί τον πλήρη έλεγχο του υπολογιστή και μπορεί να εκχωρεί, κατά περίπτωση, δικαιώματα χρήστη και προνόμια ελέγχου πρόσβασης στους χρήστες. Αυτός ο λογαριασμός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για εργασίες, οι οποίες απαιτούν διαπιστευτήρια διαχειριστή. Συνιστάται ιδιαίτερα να ρυθμίσετε αυτό το λογαριασμό για χρήση με έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης. Για επιπλέον ζητήματα ασφαλείας σχετικά με τους λογαριασμούς που διαθέτουν διαπιστευτήρια διαχειριστή, ανατρέξτε στο θέμα Οι καλύτερες πρακτικές για τοπικούς χρήστες και ομάδες.

Ο λογαριασμός διαχειριστή ανήκει στην ομάδα Administrators του υπολογιστή. Ο λογαριασμός Administrator δεν μπορεί ποτέ να διαγραφεί ή να καταργηθεί από την ομάδα διαχειριστών, αλλά μπορεί να μετονομαστεί ή να απενεργοποιηθεί. Επειδή ο λογαριασμός Administrator θεωρείται δεδομένος σε πολλές εκδόσεις των Windows, η μετονομασία ή η απενεργοποίησή του μπορεί να καταστήσει δυσκολότερη την πρόσβαση κακόβουλων χρηστών στον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μετονομάσετε ή να απενεργοποιήστε ένα λογαριασμό χρήστη, ανατρέξτε στα θέματα Μετονομασία ενός λογαριασμού τοπικού χρήστη και Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση ενός λογαριασμού τοπικού χρήστη.

Σημαντικό

Ακόμη και αν ο λογαριασμός Administrator έχει απενεργοποιηθεί, μπορεί παρόλα αυτά να χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσετε πρόσβαση στον υπολογιστή μέσω της ασφαλούς λειτουργίας.

Λογαριασμός Guest

Ο λογαριασμός Guest χρησιμοποιείται από άτομα που δεν διαθέτουν τρέχοντα λογαριασμό στον συγκεκριμένο υπολογιστή. Ένας χρήστης, του οποίου ο λογαριασμός είναι απενεργοποιημένος χωρίς να έχει καταργηθεί, μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το λογαριασμό Guest. Ο λογαριασμός Guest δεν απαιτεί κωδικό πρόσβασης. Ο λογαριασμός Guest είναι απενεργοποιημένος από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε.

Μπορείτε να ορίσετε δικαιώματα για το λογαριασμό Guest, όπως και για οποιονδήποτε λογαριασμό χρήστη. Από προεπιλογή, ο λογαριασμός Guest ανήκει στην προεπιλεγμένη ομάδα επισκεπτών, η οποία επιτρέπει στο χρήστη να συνδέεται με τον υπολογιστή. Στην ομάδα επισκεπτών μπορούν να εκχωρούνται πρόσθετα δικαιώματα και προνόμια από κάποιο μέλος της ομάδας διαχειριστών. Ο λογαριασμός Guest είναι απενεργοποιημένος από προεπιλογή και συνιστάται να τον διατηρήσετε σε αυτή την κατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και τη διαχείριση λογαριασμών τοπικών χρηστών, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση τοπικών χρηστών.


Πίνακας περιεχομένων