Για να παραμείνουν ασφαλείς οι προστατευμένες πληροφορίες, μετά την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης ενός λογαριασμού τοπικού χρήστη, ορισμένοι τύποι πληροφοριών δεν είναι πλέον προσβάσιμοι, όπως για παράδειγμα:

  • Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία είναι κρυπτογραφημένα με το δημόσιο κλειδί του χρήστη

  • Κωδικοί πρόσβασης Internet, οι οποίοι είχαν αποθηκευθεί στον υπολογιστή

  • Αρχεία κρυπτογραφημένα από το χρήστη

Αν θέλετε να αποφύγετε αυτό το είδος απώλειας δεδομένων, μην πραγματοποιείτε επαναφορά του κωδικού πρόσβασης ενός χρήστη. Όταν δημιουργείτε ένα νέο λογαριασμό τοπικού χρήστη, ζητήστε από το χρήστη να δημιουργήσει ένα δίσκο επαναφοράς κωδικού πρόσβασης. Αν ο χρήστης ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, ο δίσκος επαναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαναφορά του χωρίς απώλεια δεδομένων. Αν ο χρήστης ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σε ένα λογαριασμό χρήστη τομέα, η επαναφορά του κωδικού πρόσβασης πρέπει να γίνει με μη αυτόματο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να γνωρίζετε πριν κάνετε επαναφορά ενός κωδικού πρόσβασης, αναζητήστε το θέμα "Κίνδυνοι από την επαναφορά ενός κωδικού πρόσβασης" στη Βοήθεια και υποστήριξη.


Πίνακας περιεχομένων