Γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας ως διαχειριστή

Η χρήση του υπολογιστή σας ως μέλος της ομάδας Administrators καθιστά το σύστημα ευάλωτο σε ιούς τύπου "Δούρειος ίππος" και σε άλλους κινδύνους για την ασφάλειά του. Η απλή επίσκεψη σε μια τοποθεσία Internet ή το άνοιγμα ενός συνημμένου μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα. Μια άγνωστη τοποθεσία Internet ή ένα συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μπορεί να περιέχουν κωδικό Δούρειου ίππου, ο οποίος μπορεί να ληφθεί και να εκτελεστεί από το σύστημα.

Αν είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστές ενός τοπικού υπολογιστή, ο Δούρειος ίππος μπορεί να διαμορφώσει εκ νέου τη μονάδα σκληρού δίσκου, να διαγράψει τα αρχεία σας και να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη με πρόσβαση διαχειριστή.

Στον τοπικό υπολογιστή, συνιστάται να προσθέσετε το λογαριασμό χρήστη του τομέα σας μόνον στην ομάδα Users (και όχι στην ομάδα Administrators) για να εκτελείτε εργασίες ρουτίνας, όπως για παράδειγμα την εκτέλεση προγραμμάτων και την επίσκεψη σε τοποθεσίες Internet. Αν χρειαστεί να εκτελέσετε εργασίες διαχείρισης στον τοπικό υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής για να εκκινήσετε ένα πρόγραμμα με χρήση διαπιστευτηρίων διαχειριστή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής για να ολοκληρώσετε εργασίες διαχείρισης χωρίς να εκθέσετε τον υπολογιστή σας σε περιττούς κινδύνους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα σχετικά με τη χρήση της εντολής Εκτέλεση ως (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εντολής Εκτέλεση ως διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα Εκτέλεση προγράμματος με διαπιστευτήρια διαχειριστή.

Αν χρειαστεί να εκτελέσετε κάποιες άλλες εργασίες διαχειριστή, για παράδειγμα αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος ή ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος, αποσυνδεθείτε και έπειτα συνδεθείτε ξανά ως διαχειριστής.


Πίνακας περιεχομένων