מדוע לא מומלץ להפעיל את המחשב כמנהל מערכת

הפעלת המחשב כחבר בקבוצה Administrators חושפת את המערכת לסוסים טרויאניים וסיכוני אבטחה נוספים. הפעולה הפשוטה ביותר, כגון ביקור באתר אינטרנט או פתיחת קובץ מצורף לדואר אלקטרוני, עלולה לגרום נזק למערכת. ייתכן שבאתר אינטרנט לא מוכר או בקובץ מצורף לדואר אלקטרוני יהיה קוד של סוס טרויאני שניתן להוריד אל המערכת ולהפעיל.

אם נכנסת למערכת כמנהל מחשב מקומי, סוס טרויאני עלול לאתחל מחדש את הכונן הקשיח, למחוק את הקבצים שלך וליצור חשבון משתמש חדש בעל גישה ניהולית.

במחשב מקומי, מומלץ להוסיף חשבון משתמש של תחום לקבוצה Users בלבד (ולא לקבוצה Administrators) לביצוע משימות שגרתיות, לרבות הפעלת תוכניות וביקור באתרי אינטרנט. כאשר יש צורך לבצע משימות ניהוליות במחשב מקומי, השתמש בהפעל כמנהל להפעלת תוכנית באמצעות אישורים ניהוליים.

באפשרותך להשתמש בהפעל כמנהל להשלמת משימות ניהוליות מבלי לחשוף את המחשב לסיכון מיותר. למידע נוסף, ראה 'שימוש בהפעל כ' ‎(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314) (הדף עשוי להיות באנגלית).

למידע נוסף אודות שימוש בהפעל כמנהל, ראה הפעלת תוכנית עם אישורים ניהוליים.

אם יהיה עליך לבצע משימות ניהוליות כגון שדרוג מערכת ההפעלה או קביעת תצורה של פרמטרי מערכת, צא מהמערכת והיכנס מחדש כמנהל מערכת.


תוכן העניינים