לא נדרשת חברות מינימלית בקבוצה להשלמת הליך זה. עיין בפרטים תחת "שיקולים נוספים" בנושא זה.

זיהוי חברי קבוצה מקומית

כדי לזהות חברי קבוצה מקומית באמצעות ממשק Windows
 1. פתח את התיקיה ניהול מחשב.

 2. בעץ המסוף, לחץ על קבוצות.

  היכן?

  • ניהול מחשב/כלי מערכת/משתמשים וקבוצות מקומיים/קבוצות

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שבה ברצונך לזהות חברים ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

שיקולים נוספים

 • אין צורך באישורים ניהוליים לביצוע הליך זה.

כדי לזהות חברי קבוצה מקומית באמצעות שורת פקודה
 1. פתח את שורת הפקודה.

 2. כדי לפרט את החברים בקבוצה Backup Operators, הקלד:

  net localgroup "Backup Operators"

  עליך לכלול את המרכאות.

שיקולים נוספים

חומר עזר נוסף


תוכן העניינים