ניהול קבוצות מקומיות משורת הפקודה

באפשרותך להשתמש בכלי שורת הפקודה שבטבלה הבאה לניהול קבוצות מקומיות.

שם תיאור

net localgroup

פקודה זו מוסיפה, מציגה או משנה קבוצות מקומיות.

לקבלת מידע אודות net localgroup, ראה חומר עזר לשורת הפקודה מא' עד ת' (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=20331 (הדף עשוי להיות באנגלית)). לחץ על N, לחץ על Net services commands ולאחר מכן לחץ על Net localgroup.

כלי שורת פקודה נוספים זמינים בתיקיה Support tools שבתקליטור המוצר.


תוכן העניינים