Lokale groepen beheren vanaf de opdrachtregel

Met het volgende opdrachtregelprogramma kunt u lokale groepen beheren.

Naam Beschrijving

net localgroup

Met deze opdracht kunnen lokale groepen worden toegevoegd, weergegeven of gewijzigd.

Zie Handleiding bij de opdrachtregel A-Z (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=20331 (Deze pagina is mogelijk Engelstalig)) voor informatie over net localgroup. Klik achtereenvolgens op N, op Opdrachten voor Net-services en op Net localgroup.

In de map met ondersteuningsprogramma's op de cd-rom van het product zijn extra opdrachtregelprogramma's beschikbaar.


Inhoudsopgave