Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Administrators. Raadpleeg de informatie onder Aanvullende overwegingen in dit onderwerp.

Een lid toevoegen aan een lokale groep

Een lid aan een lokale groep toevoegen via de Windows-interface
 1. Open Computerbeheer.

 2. Klik in de consolestructuur op Groepen.

  Waar?

  • Computerbeheer\Systeemwerkset\Lokale gebruikers en groepen\Groepen

 3. Klik met de rechtermuisknop op de groep waaraan u een lid wilt toevoegen, klik op Toevoegen aan groep en vervolgens op Toevoegen.

 4. Voer in het dialoogvenster Gebruikers, computers of groepen selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een gebruikers- of groepsaccount aan deze groep wilt toevoegen, typt u de desbetreffende accountnaam onder Geef de objectnamen op en klikt u vervolgens op OK.

  • Als u een computeraccount aan de groep wilt toevoegen, klikt u op Objecttypen, schakelt u het selectievakje Computers in en klikt u op OK. Typ onder Geef de objectnamen op de naam van het computeraccount dat u aan de groep wilt toevoegen. Klik vervolgens op OK.

Aanvullende overwegingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u de referenties van het administratoraccount op de lokale computer opgeeft (als u daarom wordt gevraagd) of als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer.

 • Als u een lid uit een lokale groep wilt verwijderen, selecteert u het gebruikersaccount, computeraccount of groepsaccount in het vak Leden en klikt u vervolgens op Verwijderen.

 • Alle rechten en machtigingen die aan een groep zijn toegewezen, gelden voor alle leden van de groep.

 • Beperk het aantal leden van de groep Administrators. Leden van de groep Administrator hebben immers de machtiging Volledig beheer op die computer.

 • Als de computer deel uitmaakt van een domein, kunt u gebruikersaccounts, computeraccounts en groepsaccounts uit dat domein en uit vertrouwde domeinen toevoegen aan een lokale groep.

Een lid aan een lokale groep toevoegen via de opdrachtregel
 1. Open een opdrachtprompt.

 2. Typ het volgende als u een lid wilt toevoegen aan de groep Back-upoperators:

  net localgroup "Backup Operators" "<MemberName>" /add

  U moet in deze opdracht aanhalingstekens opnemen.

Aanvullende overwegingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u de referenties van het administratoraccount op de lokale computer opgeeft (als u daarom wordt gevraagd) of als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer.

 • Alle rechten en machtigingen die aan een groep zijn toegewezen, gelden voor alle leden van de groep.

 • Beperk het aantal leden van de groep Administrators. Leden van de groep Administrator hebben immers de machtiging Volledig beheer op die computer.

 • Als de computer deel uitmaakt van een domein, kunt u gebruikersaccounts, computeraccounts en groepsaccounts uit dat domein en uit vertrouwde domeinen toevoegen aan een lokale groep.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave