Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Administrators. Raadpleeg de informatie onder Aanvullende overwegingen in dit onderwerp.

Een lokale groep maken

Een lokale groep maken via de Windows-interface
 1. Open Computerbeheer.

 2. Klik in de consolestructuur op Groepen.

  Waar?

  • Computerbeheer\Systeemwerkset\Lokale gebruikers en groepen\Groepen

 3. Klik in het menu Actie op Nieuwe groep.

 4. Typ in het vak Groepsnaam een naam voor de nieuwe groep.

 5. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving voor de nieuwe groep.

 6. Klik op Toevoegen als u een of meer leden aan de nieuwe groep wilt toevoegen.

 7. Voer in het dialoogvenster Gebruikers, computers of groepen selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een gebruikers- of groepsaccount aan deze groep wilt toevoegen, typt u de desbetreffende accountnaam onder Geef de objectnamen op en klikt u op OK.

  • Als u een computeraccount aan de groep wilt toevoegen, klikt u op Objecttypen, schakelt u het selectievakje Computers in en klikt u op OK. Typ onder Geef de objectnamen op de naam van het computeraccount dat u wilt toevoegen en klik vervolgens op OK.

 8. Klik in het dialoogvenster Nieuwe groep op Maken en klik vervolgens op Sluiten.

Aanvullende overwegingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u de referenties van het administratoraccount op de lokale computer opgeeft (als u daarom wordt gevraagd) of als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer.

 • De naam van een lokale groep mag niet identiek zijn aan een andere groeps- of gebruikersnaam op de desbetreffende lokale computer. De naam van een lokale groep mag niet langer zijn dan 256 tekens. U kunt zowel hoofdletters als kleine letters gebruiken. De volgende tekens zijn niet toegestaan:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Een groepsnaam mag niet uitsluitend uit punten (.) of spaties bestaan.

Een lokale groep maken via de opdrachtregel
 1. Open een opdrachtprompt.

 2. Typ het volgende om een groep te maken:

  net localgroup <GroupName> /add

Aanvullende overwegingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u de referenties van het administratoraccount op de lokale computer opgeeft (als u daarom wordt gevraagd) of als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer.

 • De naam van een lokale groep mag niet identiek zijn aan een andere groeps- of gebruikersnaam op de desbetreffende lokale computer. De naam van een lokale groep mag niet langer zijn dan 256 tekens. U kunt zowel hoofdletters als kleine letters gebruiken. De volgende tekens zijn niet toegestaan:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Een groepsnaam mag niet uitsluitend uit punten (.) of spaties bestaan.

 • Zie Lokale groepen beheren vanaf de opdrachtregel voor meer informatie over de opdracht net localgroup.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave