Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Administrators. Raadpleeg de informatie onder Aanvullende overwegingen in dit onderwerp.

Een basismap toewijzen aan een lokaal gebruikersaccount
 1. Open Computerbeheer.

 2. Klik in de consolestructuur op Gebruikers.

  Waar?

  • Computerbeheer\Systeemwerkset\Lokale gebruikers en groepen\Gebruikers

 3. Klik met de rechtermuisknop op het gebruikersaccount waarvoor u een basismap wilt opgeven en klik vervolgens op Eigenschappen.

 4. Voer op het tabblad Profiel een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een lokale basismap wilt opgeven, klikt u op Lokaal pad en typt u het pad naar de map, bijvoorbeeld C:\Gebruikers\Maria.

  • Als u een basismap op een gedeelde bron wilt opgeven, klikt u op Verbinding maken, selecteert u de gewenste stationsletter en typt u het netwerkpad, bijvoorbeeld \\Limburg\Gebruikers\Koos.

Aanvullende overwegingen

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u de referenties van het administratoraccount op de lokale computer opgeeft (als u daarom wordt gevraagd) of als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer.

 • De map Documenten is een alternatief voor basismappen, maar vervangt deze niet. Iedere gebruiker beschikt over een map Documenten op het opstartvolume.

 • Als er geen basismap is toegewezen, wordt automatisch een lokale standaardbasismap aan het gebruikersaccount toegewezen (in de hoofdmap waar de oorspronkelijke versie van het besturingssysteem is geïnstalleerd).

 • Als u een netwerkpad voor de basismap wilt opgeven, moet u eerst de gedeelde bron maken en machtigingen instellen waarmee de gebruiker toegang kan krijgen tot de share.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave