Du må som et minimum ha gruppemedlemskap i Administratorer for å fullføre denne prosedyren. Se gjennom detaljene under Flere hensyn i dette emnet.

Slik tilordner du en hjemmemappe til en lokal brukerkonto
 1. Åpne Datamaskinbehandling.

 2. Klikk Brukere i konsolltreet.

  Hvor?

  • Datamaskinbehandling\Systemverktøy\Lokale brukere og grupper\Brukere

 3. Høyreklikk brukerkontoen du vil angi en hjemmemappe for, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Gjør ett av følgende i kategorien Profil:

  • Angi en lokal hjemmemappe ved å klikke Lokal bane og deretter skrive inn banen, for eksempel c:\brukere\maria.

  • Du angir en hjemmemappe på en delt ressurs, klikker Koble til, klikker den riktige stasjonsbokstaven, og skriver deretter inn nettverksbanen, for eksempel \\airedale\brukere\andreas.

Flere hensyn

 • For å kunne utføre denne prosedyren må du oppgi legitimasjoner for Administrator-kontoen på den lokale datamaskinen (hvis du blir bedt om det), eller du må være medlem av Administratorer-gruppen på den lokale datamaskinen.

 • Dokumenter-mappen er et praktisk alternativ til hjemmemapper, men den erstatter dem ikke. Hver bruker har en Dokumenter-mappe på oppstartsvolumet.

 • Hvis ingen hjemmemappe er tilordnet, tilordner systemet en standard lokal hjemmemappe til brukerkontoen (i rotmappen der operativsystemfilene er installert som den opprinnelige versjonen).

 • Hvis du vil angi en nettverksbane for hjemmemappen, må du først opprette den delte ressursen og angi tillatelser som gir brukeren tilgang.

Flere referanser