Slik kjører du et program med administrative legitimasjoner
  • Gå til Windows Utforsker eller Start-menyen, høyreklikk den kjørbare programfilen (eller ikonet) du vil åpne, og klikk deretter Kjør som administrator.

Flere hensyn

  • Bruken av Kjør som administrator er ikke begrenset til administratorkontoer.

  • Du kan bruke Kjør som administrator til å starte et program i konteksten for en administratorkonto. Administratorkonteksten brukes bare for akkurat det programmet, og er bare tilgjengelig til det programmet blir lukket.

    Du finner mer informasjon på websiden om hvordan du bruker Kjør som (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314) (kan være på engelsk).

  • Noen programmer støtter ikke Kjør som administrator.

  • Hvis Kjør som administrator mislykkes, kan det hende at tjenesten Application Information ikke kjører.

Flere referanser