Programı yönetici kimlik bilgileriyle çalıştırmak için
  • Windows Gezgini'nde veya Başlat menüsünde, açmak istediğiniz programın yürütülebilir dosyasını (veya simgesini) sağ tıklatın ve ardından Yönetici Olarak Çalıştır'ı tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

  • Yönetici Olarak Çalıştır'ın kullanımı yalnızca yönetici hesaplarıyla sınırlı değildir.

  • Yönetici hesabı bağlamındaki bir programı başlatmak için Yönetici Olarak Çalıştır'ı kullanabilirsiniz. Yönetici bağlamı yalnızca söz konusu program için kullanılır ve ancak o program kapatılıncaya kadar kullanılabilir.

    Daha fazla bilgi için bkz. Farklı çalıştır kullanma (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314).

  • Bazı programlar Yönetici Olarak Çalıştır'ı desteklemez.

  • Yönetici Olarak Çalıştır başarısız olursa, Uygulama Bilgisi hizmeti çalışmıyor olabilir.

Ek başvurular


İçindekiler