Sådan køres et program med administrative legitimationsoplysninger
  • Højreklik på den eksekverbare fil (eller ikonet for den eksekverbare fil) for det program, du vil åbne, i Windows Stifinder, eller i menuen Start, og højreklik derefter på Kør som administrator.

Yderligere overvejelser

  • Brugen af Kør som administrator er ikke begrænset til administratorkonti.

  • Du kan bruge Kør som administrator til at starte et program, som om det var startet fra en administratorkonto. Administratorkonteksten bruges kun til det specifikke program, og er kun tilgængelig, indtil det pågældende program lukkes.

    Flere oplysninger finder du under Using Run as på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314.

  • Nogle programmer understøtter ikke Kør som administrator.

  • Hvis kommandoen Kør som administrator mislykkes, kan det skyldes, at tjenesten Programoplysninger ikke kører.

Yderligere henvisninger