Dialogboksen Ny gruppe

Element Oplysninger

Gruppenavn

Her kan du indtaste et navn, der identificerer den lokale gruppe. Et navn på en lokal gruppe må ikke være identisk med noget andet gruppe- eller brugernavn på computeren. Et gruppenavn kan indeholde op til 256 store eller små bogstaver (tegn), bortset fra følgende:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

Et gruppenavn kan ikke udelukkende bestå af punktummer (.) eller mellemrum.

Beskrivelse

Her kan du indtaste en beskrivelse af gruppekontoen.

Medlemmer

Viser medlemmerne af den lokale gruppe. Brugerkonti fra denne computer kan være medlemmer af den lokale gruppe. Hvis denne computer er medlem af et domæne, kan brugerkonti og globale grupper fra det lokale domæne og domæner, der er tillid til, også være medlem af den lokale gruppe.

Tilføj

Klik her for at føje brugerkonti eller globale grupper til den lokale gruppe.

Fjern

Fjerner den markerede brugerkonto eller globale gruppe fra den markerede lokale gruppe.