Dialogboksen Ny bruger

Element Oplysninger

Brugernavn

Her kan du indtaste et navn, der identificerer brugerkontoen. Et brugernavn må ikke være identisk med navnet på en anden bruger eller gruppe på den computer, der håndteres. Et brugernavn kan indeholde op til 20 store eller små bogstaver (tegn), bortset fra følgende:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

Et brugernavn kan ikke udelukkende bestå af punktummer (.) eller mellemrum.

Fuldt navn

Her kan du indtaste brugerens fulde navn. Det er en god ide at oprette en standardregel for angivelse af fulde navne, så de altid begynder med fornavnet (Hans Jensen) eller efternavnet (Jensen, Hans).

Beskrivelse

Her kan du indtaste en tekst, der beskriver brugerkontoen eller brugeren.

Adgangskode

Her kan du indtaste en adgangskode på op til 14 tegn. Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoder.

Bekræft adgangskode

Her kan du indtaste adgangskoden igen for at bekræfte den.

Feltet Brugeren skal skifte adgangskode ved næste logon

Angiver, om brugeren skal skifte adgangskode ved næste logon.

Feltet Brugeren kan ikke skifte adgangskode

Angiver, om brugeren ikke kan skifte den tildelte adgangskode. Denne indstilling vælges normalt kun ved konti, der anvendes af mere end én person, f.eks. gæstekontoen. Denne indstilling har ingen indvirkning på medlemmer af gruppe Administratorer.

Feltet Adgangskoden udløber aldrig

Angiver, om adgangskoden aldrig udløber og tilsidesætter indstillingen Maksimumperiode for adgangskode i politikken Adgangskode i Gruppepolitik. Vælg denne indstilling, når du vil tildele tjenester som f.eks. Directory Replicator ved hjælp af Tjenester. Denne indstilling tilsidesætter Brugeren skal skifte adgangskode ved næste logon.

Feltet Kontoen er deaktiveret

Angiver, om den valgte konto er deaktiveret.