Lokale brugerkonti

Mappen Brugere, der findes i MMC-snap-in'en (Microsoft Management Console) Lokale brugere og grupper, indeholder standardbrugerkonti samt de brugerkonti, du opretter. Disse standardbrugerkonti oprettes automatisk, når du installerer operativsystemet. I følgende tabel beskrives alle de standardbrugerkonti, der vises i Lokale brugere og grupper.

Standardbrugerkonto Beskrivelse

Administratorkonto

Administratorkontoen er som standard deaktiveret, men du kan aktivere den. Når administratorkontoen er aktiveret, har den fuld kontrol over computeren, og den kan tildele brugerrettigheder og adgangskontroltilladelser til brugerne efter behov. Denne konto skal kun bruges til opgaver, der kræver administrative legitimationsoplysninger. Det anbefales kraftigt, at du konfigurerer denne konto til at bruge en stærk adgangskode. Flere oplysninger om sikkerhedsovervejelser i forbindelse med konti med administrative legitimationsoplysninger finder du under Lokale brugere og grupper – bedste fremgangsmåder.

Administratorkontoen er medlem af gruppen Administratorer på computeren. Administratorkontoen kan aldrig slettes eller fjernes fra gruppen Administratorer, men den kan omdøbes eller deaktiveres. Da administratorkontoen findes i mange Windows-versioner, bliver det sværere for brugere med ondsindede hensigter at få adgang til den, hvis den omdøbes eller deaktiveres. Flere oplysninger om omdøbning eller deaktivering af en brugerkonto finder du under Omdøbe en lokal brugerkonto og Deaktivere eller aktivere en lokal brugerkonto.

Vigtigt!

Selv hvis administratorkontoen er deaktiveret, kan den stadig bruges til få adgang til en computer via fejlsikret tilstand.

Gæstekonto

Gæstekontoen bruges af personer, som ikke har en konto på computeren. En bruger, hvis konto er deaktiveret, men ikke slettet, kan også bruge gæstekontoen. Gæstekontoen kræver ingen adgangskode. Den er som standard deaktiveret, men du kan aktivere den.

Du kan angive rettigheder og tilladelser til den ligesom til enhver anden brugerkonto. Gæstekontoen er medlem af standardgruppen Gæster, som giver en bruger mulighed for at logge på en computer. Yderligere rettigheder og eventuelle tilladelser skal tildeles gruppen Gæster af et medlem af gruppen Administratorer. Gæstekontoen er som standard deaktiveret, og det anbefales, at den forbliver deaktiveret.

Flere oplysninger om oprettelse og adminstration af lokale brugerkonti finder du under Administrere lokale brugere.