Hvorfor du ikke bør køre din computer som administrator

Hvis du kører din computer som medlem af gruppen Administratorer, bliver systemet sårbart over for trojanske heste og andre sikkerhedsrisici. Det betyder, at besøg på et websted eller åbning af en vedhæftet fil i en e-mail kan beskadige systemet. Et ukendt websted eller en vedhæftet fil i en e-mail kan indeholde programkode med en trojansk hest, som kan blive overført til systemet og udført der.

Hvis du er logget på som administrator af en lokal computer, kan en trojansk hest omformatere harddisken, slette filerne og oprette en ny brugerkonto med adgang til at udføre administrative opgaver.

På en lokal computer anbefales det, at du kun føjer din domænebrugerkonto til gruppen Brugere (og ikke til gruppen Administratorer) for at udføre rutineopgaver, herunder kørsel af programmer og besøg på websteder. Når du får brug for at udføre administrative opgaver på den lokale computer, skal du bruge Kør som administrator til at starte et program, der bruge administrative legitimationsoplysninger.

Ved hjælp af Kør som administrator kan du udføre håndteringsopgaver uden at udsætte computeren for unødvendige risici. Flere oplysninger finder du under Using Run as på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314.

Flere oplysninger om brugen af Kør som administrator finder du under Køre et program med administratorrettigheder.

Hvis du skal udføre andre håndteringsopgaver, f.eks. opgradere operativsystemet eller konfigurere systemparametre, skal du logge af og derefter logge på igen som administrator.