Dlaczego nie należy uruchamiać komputera jako administrator

Uruchamiając komputer jako członek grupy Administratorzy, użytkownik naraża system na konie trojańskie i inne zagrożenia dla bezpieczeństwa. Samo odwiedzenie witryny internetowej lub otwarcie załącznika wiadomości e-mail może uszkodzić system. Nieznana witryna internetowa lub załącznik wiadomości e-mail mogą zawierać kod konia trojańskiego, który może zostać pobrany do systemu i wykonany.

Jeśli użytkownik jest zalogowany jako administrator komputera lokalnego, koń trojański może sformatować ponownie dysk twardy, usunąć pliki oraz utworzyć nowe konto użytkownika z dostępem administracyjnym.

Na komputerze lokalnym zaleca się dodanie konta użytkownika domeny tylko do grupy Użytkownicy (a nie do grupy Administratorzy), służącego do wykonywania rutynowych zadań, w tym wykonywania programów i odwiedzania witryn internetowych. Kiedy zaistnieje konieczność wykonania zadań administracyjnych na komputerze lokalnym, należy użyć polecenia Uruchom jako administrator w celu uruchomienia programu, korzystając z poświadczeń administracyjnych.

Można użyć opcji Uruchom jako administrator, aby wykonać zadania administracyjne bez narażania komputera na niepotrzebne ryzyko. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w opisie korzystania z polecenia Uruchom jako (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z polecenia Uruchom jako administrator, zobacz temat Uruchamianie programu przy użyciu poświadczeń administracyjnych.

Aby wykonać zadania administracyjne, takie jak uaktualnienie systemu operacyjnego czy skonfigurowanie parametrów systemu, należy wylogować się, a następnie zalogować się jako administrator.


Spis treści