Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność co najmniej do grupy Administratorzy. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w sekcji „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

Aby przypisać folder macierzysty kontu użytkownika lokalnego
 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem.

 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Użytkownicy.

  Gdzie?

  • Zarządzanie komputerem\Narzędzia systemowe\Użytkownicy i grupy lokalne\Użytkownicy

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy konto użytkownika, dla którego chcesz określić folder macierzysty, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Na karcie Profil wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby określić lokalny folder macierzysty, kliknij opcję Ścieżka lokalna, a następnie wpisz ścieżkę, na przykład c:\uzytkownicy\maria.

  • Aby określić folder macierzysty na zasobie udostępnionym, kliknij opcję Podłącz, kliknij odpowiednią literę dysku, a następnie wpisz ścieżkę sieciową, na przykład \\airedale\uzytkownicy\andrzejs.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, należy dostarczyć poświadczenia dla konta Administrator na komputerze lokalnym (jeśli wyświetlony zostanie odpowiedni monit) lub trzeba być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym.

 • Folder Dokumenty jest wygodną alternatywą dla folderów macierzystych, ale ich nie zastępuje. Każdy użytkownik ma folder Dokumenty na woluminie rozruchowym.

 • Jeśli nie zostanie przypisany żaden folder macierzysty, system przypisze domyślny lokalny folder macierzysty kontu użytkownika (w katalogu głównym, gdzie pierwotnie zostały zainstalowane pliki systemu operacyjnego).

 • Aby określić ścieżkę sieciową folderu macierzystego, najpierw trzeba utworzyć zasób udostępniony i ustawić uprawnienia zezwalające na dostęp użytkowników.

Dodatkowe informacje


Spis treści